3 speciallærere til Firkløverskolen Give

Vi søger tre lærere til faste stillinger de to med
tiltrædelse pr. 1. marts 2017 og den sidste med tiltrædelse pr. 1. april 2017 

 

På Firkløverskolen Give har vi et specialpædagogisk tilbud
for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Pt. har vi i alt 38 elever i
tilbuddet der er opdelt i 3 aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6.
årgang og 7.-9. årgang. 

Det er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme
om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen
og den enkelte elev, hvad der er særligt brug for. Dette gælder både den
personlige udvikling, det at fungere i et socialt fællesskab og den faglige
indlæring. 

Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne
trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle får optimale muligheder for
at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til det
hele liv. Vi skaber rammerne for, at vore elever kan indgå i de fællesskaber,
de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og svagheder. Alle
elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd. 

 

Vi mangler to lærere på fuld tid til mellemtrinet og en lærer
på fuld tid til udskolingen.  I begge
tilfælde er tale om at indgå i et team, der har det fulde ansvar for opgaven
med elevgruppen. Begge team har en grundstamme af erfarne og dygtige lærere og
pædagoger, der har opbygget den eksisterende struktur for dagligdagen og
rutinerne i arbejdet. 

Begge team har behov for at supplere sig med erfarne og
dygtige lærere med stor interesse for det specialpædagogiske arbejde og med
hjertet på rette sted i forhold hertil. 

 

I specialklasserækken er vi optaget af i fællesskab at
implementere den nye skolereform med de traditioner og strukturer, som
Firkløverskolen bygger på. Vi ser frem til at byde dig velkommen i kollega
fællesskabet i specialklasserækken på Firkløverskolen Give.    

 

Om jobbet 

I forhold til undervisningsopgaven på mellemtrinnet har vi
behov for specialpædagogiske kvalifikationer på følgende fagområder: 

 • dansk/læseindlæring 
 • engelsk 
 • matematik 
 • natur og teknologi 
 • idræt 
 • det praktisk musiske
  område 

 

I forhold til undervisningsopgaven i udskolingen har vi
særligt behov for specialpædagogiske kvalifikationer på følgende fagområder: 

 • matematik 

 

Tiltrædelse d. 1. marts 2017 for
stillingen i udskolingen og den ene på mellemtrinnet. Den anden på
mellemtrinnet er pr. 1. april 2017. 

 

Vi forventer af dig 

At du: 

 • har
  faglige kompetencer inden for ovenstående fagområder 
 • har
  en værdsættende tilgang til elever, forældre og kolleger 
 • har
  humoristisk sans og lyst til at undervise 
 • er
  engageret og har et ønske om at indgå i et forpligtende samarbejde med
  dine kommende kollegaer 
 • tilgodeser
  børn og unges forskellige behov 
 • har
  god robusthed og en portion humoristisk sans 

Vi tilbyder dig 

 • en
  spændende skole, hvor du primært tilknyttes specialklasserækken, men har
  et stærkt pædagogisk fællesskab med skolens øvrige afdelinger 
 • fokus
  på teamarbejde og kvalitet i undervisningen 
 • dygtige
  og engagerede kolleger 
 • en
  positiv og interesseret forældrekreds 
 • en
  skole, hvor medarbejdernes trivsel og arbejde bliver værdsat 
 • din
  egen arbejdsplads i et behageligt kontormiljø sammen med dine kolleger,
  samt gode mødefaciliteter 

 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og
principperne i Ny løn. 

 

Om os 

Firkløverskolen
Give er en skole bestående af følgende afdelinger:  

Givskud: 0. - 6. årgang med ca. 95 elever og SFO med ca.
60 elever. Her er der aldersintegreret undervisning. 

Elkjær: 0. - 6. årgang med ca. 75 elever og SFO med ca. 50
elever. Her er der aldersintegreret undervisning. 

Ikær: 

0. - 6. årgang med ca. 345 elever i almen delen og SFO med
ca. 260 elever. Her er der årgangsundervisning. 

0. - 6. årgang specialklasserækken og SFO med ca. 25
elever. Her er der aldersintegreret undervisning. 

Søndermarken: 

7. - 9. årgang med ca. 180 elever i almen delen. Her er
der årgangsundervisning. 

7.- 9. årgang specialklasserækken med ca. 13 elever. Her
er der aldersintegreret undervisning.  

 

Flere oplysninger 

Flere oplysninger kan
fås hos skoleleder
Preben Skov Christensen på tlf. 2460 3432 

 

Du kan læse mere om
os på http://www.firkloeverskolegive.dk  

 

Ansøgningsfrist 

Vi skal have din
ansøgning senest søndag d.22. januar 2017.

Vi har ansættelsessamtaler torsdag d.
26. januar 2017.  

 

Børneattest

Vi indhenter
børneattest.   

 

Send din ansøgning  

Vi foretrækker, at du søger stillingen online
ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV
samt andre relevante bilag. 

 

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  

 

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder,
etnisk baggrund, handicap m.v.  

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=cbe4b744)

Virksomhed: 
Firkløverskolen
Kontakt navn: 
Skov Christensen Preben
Kontakt telefon: 
76810000
Ansøgnings frist: 
21-01-2017
LIKE SIDEN HER
- og få job-notifikationer på Facebook!