5 Social- og Sundhedsassistentelever søges

Ikast-Brande Kommune søger 5 social- og sundhedsassistentelever pr. 1. maj 2017
Som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med mange forskelligartede opgaver inden for omsorg, rehabilitering og grundlæggende sygepleje. En social- og sundhedsassistent kan få arbejde i hospitals og kommunalt regi samt inden for psykiatri- og handicapområdet.
 
Uddannelsen som assistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og praktikperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Herning og praktikperioderne foregår fortrinsvis på Hospitalsenheden Vest og i kommunerne tilknyttet skolen i Herning. Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen:
   • Det Nære Sundhedsvæsen hvor man både kommer i praktik i hjemmeplejen og på et plejecenter.
   • Psykiatrien hvor nogle kommer i praktik i regionen og andre kommer i praktik i kommunalt regi.
   • Den somatiske praktik hvor man både kommer i praktik i kommunalt og regionalt regi.

Krav til dig som ansøger:

   • Du skal have gennemført og bestået grundforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.
   • Hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en RKV (nærmere beskrevet nedenfor).
   • Hvis du er borger udenfor EU, skal du have opholds- og arbejdstilladelse.  

Forventninger til dig som ansøger:

   • Du har lyst til at uddanne dig inden for et fag, hvor du arbejder med mennesker og skal agere professionelt.
   • Du forstår vigtigheden af at lære at koble teori og praksis og har lyst til at fordybe dig i teorien for at blive dygtig i praksis.
   • Du har gode skrive- og læsefærdigheder.
   • Du har flair for at udvikle gode praktiske færdigheder.
   • Du er engageret i din egen uddannelse og har lyst til at lære.
   • Du er i stand til at modtage vejledning og arbejde med dig selv – udvikle dine personlige og faglige kompetencer gennem hele uddannelsen.
   • Du er mødestabil og forstår betydningen af at indgå i et arbejdsfællesskab og ’løfte i flok’.
   • Du har interesse i at lære at arbejde tæt sammen med andre faggrupper.
   • Du er ansvarlig og initiativrig.
   • Du er empatisk og tillidsvækkende.
   • Du forstår betydningen af, at du tager en uddannelsen – vi kan ikke give dig den.

Vi tilbyder:

   • Et miljø hvor eleverne prioriteres højt både i skole- og praktikperioderne.
   • Spændende praktiksteder fordelt i hele Ikast-Brande Kommune.
   • Dygtige og engagerede praktikvejledere og praktikansvarlige.
   • Støtte og vejledning gennem uddannelsen.
   • Elevforløb der bærer præg af et tæt samarbejde mellem sosu-skolen i Herning og kommunen.
   • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb.
   • Løn i henhold til gældende overenskomst både i skole- og praktikperioder. 

Praktiske oplysninger:
Til dig der er 25 år eller derover:
Hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV), inden du sender din ansøgning afsted. Der kan ikke laves en uddannelsesaftale med dig, der er over 25 år, uden en RKV. Du får udarbejdet en RKV ved at gå ind på http://www.efteruddannelse.dk og følge vejledningen derinde. Det er sosu-skolen i Herning, der udarbejder din RKV, og du vil blive bedt om at medsende relevant dokumentation, for at skolens studievejledere kan vurdere dine kompetencer. Når du har modtaget din færdige RKV fra skolen, vedhæfter du den sammen med din ansøgning og øvrige vedhæftninger (se nedenfor).
Det er på baggrund af din RKV, at din startdato på uddannelsen fastsættes.
 
Til dig der er under 25 år:
Hvis du er under 25 år, er det ikke aktuelt med en RKV.
Som udgangspunkt skal du starte på uddannelsen d. 01.05.17, medmindre du er uddannet sosu-hjælper, så kan du få godskrivning for noget af assistentuddannelsen og skal starte d. 14.10.17.
 
Elevstillingen er på 37 timer ugentligt. Særligt i praktikperioderne må du dog forvente, at der kan forekomme perioder, hvor du kan få behov for at læse op på teori eller fordybe dig i emner på anden vis for at få mere viden og dygtiggøre dig. Det kan ikke altid lade sig gøre inden for rammen af de 37 timer om ugen.
 
Når du søger stillingen skal du scanne og medsende følgende:
   • Motiveret ansøgning hvor du beskriver dig selv og fortæller, hvorfor du ønsker at uddanne dig til netop social- og sundhedsassistent.
   • Dit CV.
   • Eksamensbeviser og evt. tidligere praktikerklæringer fra social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvis du er uddannet hjælper.
   • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
   • Hvis du er 25 år eller derover, skal du medsende din RKV.
   • Dokumentation for relevant erhvervserfaring hvis du søger voksenelevløn. Husk dokumentationen skal indeholde antal timer pr. uge, antal uger/måneder og arbejdsindhold. (Evt. med referencer fra tidligere arbejdsgivere vi må kontakte).

 
Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn, hvis du opfylder kriterierne herfor.
For at få voksenelevløn kræves minimum 24 timers ugentlig arbejde inden for pleje af voksne og/eller ældre i sammenlagt ét år inden for de sidste fire år. Elevtid tæller ikke med som erhvervserfaring.
Søger du voksenelevløn, skal du skrive det i din ansøgning. Du kan allerede ved ansøgningen sende dokumentation med på din erhvervserfaring, fx i form af lønsedler for ét helt og sammenlagt år, ellers vil du blive bedt om at eftersende dokumentationen efter en evt. ansættelsessamtale, hvis du får tilbudt en elevstilling.

Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Anne Sofie Severinsen på tlf. 99603158.
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via rekrutteringslinket. Ansøgninger modtages ikke pr mail.
 
Der indkaldes til samtaler i løbet af uge 8, og der forventes at blive afholdt samtaler i uge 9.
 
 
 

Virksomhed: 
Ikast-Brande Kommune
Kontakt navn: 
Sofie Severinsen Anne
Kontakt telefon: 
99603158
Ansøgnings frist: 
11-02-2017