Administrative medarbejdere til Ankestyrelsen i Aalborg

Ankestyrelsen søger to administrative medarbejdere til tidsbegrænsede stillinger i vores administrationsenhed i Aalborg. Vores nye kolleger skal være med til at bidrage til effektiv opgaveløsning og udvikling af administrationens produktion og kvalitet. 
 
Dine arbejdsopgaver 
Arbejdet i Administrationsenheden består hovedsageligt af journaliseringsopgaver,oprettelse og pakning af sager, indhentelse af oplysninger, besvarelse af aktindsigtsanmodninger, afklaring af fuldmagtsspørgsmål og andre indledende sagsbehandlingsskridt, mødebooking samt telefonisk vejledning af borgere og kommuner i vores Infocenter. 
 
Vi arbejder udelukkende med digitale sager. Kendskab til journalsystemet Captia er en fordel, og erfaring med journalisering vil blive tillagt vægt. Tidligere erhvervserfaring med kommunikation via telefon vil tillige kunne have betydning. Du vil gennemgå et grundigt oplæringsforløb i forbindelse med ansættelsen. 
 
Vi forventer, at du 

  • har en kontoruddannelse eller tilsvarende erhvervserfaring  
  • har erfaring med sagsproduktion  
  • har en stor arbejdskapacitet, og er flittig, samtidig med at kvaliteten af dit arbejde er i orden  
  • har gode kommunikative færdigheder  
  • er proaktiv og formår at arbejde som en del af et team  
  • er fleksibel og trives med forandringer  
  • er lærenem, og har overblik i hektiske situationer  
  • bidrager til trivslen og et godt arbejdsmiljø.  

 
Om Ankestyrelsen 
Ankestyrelsen er en uafhængig styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet og 
klageinstans på social-, børne-, familie-, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsen har til huse i både København og Aalborg i nye og topmoderne lokaler. Styrelsen har mere end 500 medarbejdere og afgør ca. 60.000 sager årligt. Derudover laver vi analyser, tilsyn, vejledning og undervisning. Vi går op i høj kvalitet i opgaveløsningen, kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform. 
 
Ankestyrelsen er en styrelse i konstant udvikling og har indenfor det seneste år samlet al vores administrationsdrift i afdelingen i Aalborg for herved at skabe større sammenhængskraft og fleksibilitet i opgaveløsningen. 
  
Ansættelsesvilkår 
Stillingerne er til besættelse fra den 1. marts 2017 og er tidsbegrænsede til den 31. august 2017. 
 
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge.
 
Arbejdsstedet er i Aalborg.
 
Ansættelse sker som kontorfunktionær efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet 
og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO-S) samt 
organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK). 
 
Ansættelsesområdet er Økonomi- og Indenrigsministeriet med de til enhver tid tilhørende 
institutioner. 
 
Yderligere information 
Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du henvende dig til souschef Maya Appel på 
telefon 61 89 76 09 eller teamleder Anja Vindum Haahr på telefon 41 99 18 36. 
 
www.ast.dk kan du læse mere om Ankestyrelsen. 
 
Ansøgning 
Vi skal modtage din ansøgning, CV, eksamensbevis, referencer og andre relevante bilag 
senest den 25. januar 2017. 
 
Vi forventer at holde samtaler i uge 5. 
 
 
Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle 
interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge 
stillingerne. 
 

Virksomhed: 
Ankestyrelsen
Kontakt navn: 
Appel Maya
Kontakt telefon: 
61897609
Ansøgnings frist: 
25-01-2017
LIKE SIDEN HER
- og få job-notifikationer på Facebook!