AKT-lærer Døgncenter Frederikshavn

Frederikshavn Døgncenter er Frederikshavn Kommunes døgninstitutionstilbud til børn og unge med følgevirkninger af omsorgssvigt under opvæksten.  Vi modtager primært børn og unge fra Frederikshavn Kommune, og har plads til 12 børn og unge.
Vores målgruppe:
Målgruppen er børn/unge i alderen 8-18 år. Vi modtager normaltbegavede omsorgssvigtede børn og unge, der har været udsat for forsømmelser af fysisk og/eller psykisk karakter grundet forældrenes manglende evne til at give tryghed, omsorg og kærlighed. Dette enten i passiv eller aktiv form. Denne mangel har ført til udviklingsmæssige skader hvilket, som oftest, kommer til udtryk via tilknytningsforstyrrelser. Dette betyder at den enkelte kan have store sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi modtager ligeledes unge, der kan opfylde diagnostiske kriterier inden for;

 • ADHD/ADD
 • Angsttilstande
 • Depression

Vi søger:
En AKT lærer som har lyst til en utraditionel opgave. Vi arbejder målrettet med at vores ungegruppe skal opleve succes med deres skolegang, vi ønsker at vores målgruppe skal få et stabilt og udviklende skoleforløb. At gå i skole er ofte forbundet med store vanskeligheder for anbragte unge. Vi ønsker at ansætte en lærer som skal sikre en brobygning fra DCF til de skoletilbud vi benytter, du skal også kunne varetage undervisning af de unge der ikke har et skoletilbud. Læreren vil også kunne benyttes som en ekstra ressource i de tilfælde hvor en ung skal starte op i et nyt skoletilbud, denne kan følge, deltage og støtte i undervisningen i det nye tilbud, indtil den unge er tryg ved tilbuddet.
 
Vi lægger vægt på at vores kommende nye kollega kan sige ja til følgende:

 • Har en basisuddannelse som lærer- Suppleret med AKT-uddannelse
 • Har solid erfaring med vores målgruppe
 • Har forståelse for anbragte unges særlig vanskeligheder i forhold til skolegang.
 • Arbejder professionelt, og har mod til at reflektere over egen praksis
 • Er villig til at modtage supervision
 • Er indstillet på at opbygge, og indgå i et tæt teamsamarbejde
 • Er stærk til at formulere dig – såvel mundtligt som skriftligt
 • Er psykisk robust og kender egne grænser
 • Er fleksibel vedrørende arbejdsopgaver og har gode samarbejdsevner

 
Vi tilbyder:
En arbejdsplads i udvikling med faglig sparring i teamet, hvor du i høj grad kan være med til præge udviklingen sammen med en højt engageret og faglig kvalificeret personalegruppe.
Praktiske oplysninger:
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Stillingerne er som udgangspunkt 2 årige ansættelser med mulighed for forlængelse.
Der indhentes børne- og straffeattest samt referencer ved eventuel indstilling til ansættelse.
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte teamleder Trine Weidich trwe@frederikshavn.dk tlf. 40207329 eller afdelingsleder Rikke Munk Madsen rimd@frederikshavn.dk  tlf. 51196491.
Ansøgningsfrist er den 25.1.2017 kl.12
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den D.29.1. eller 30.1.2017
 
Din ansøgning og dit CV sender du elektronisk til os ved at trykke på "Send ansøgning".
 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=14f743be)

Virksomhed: 
Frederikshavn Døgncenter
Kontakt navn: 
Weidich Trine
Kontakt telefon: 
40207329
Ansøgnings frist: 
24-01-2017
LIKE SIDEN HER
- og få job-notifikationer på Facebook!