Bygningskonstruktør til Næstved Kommunes Boligadministration

Boligadministrationen er en del af Center for Trafik og Ejendomme. Vi varetager drift, vedlige-holdelse og administration af ca. 1.000 kommunalt ejet almene ældre- og plejeboliger samt et antal kommunalt ejet udlejningsejendomme.
 
Vi søger en dygtig og erfaren bygningskonstruktør, der med særlig fokus på planlagt vedlige-hold og renoverings- og forbedringsarbejder kan være med til at sikre, at vores ejendomme fremstår velvedligeholdte til glæde og gavn for lejerne. Udarbejdelse og løbende ajourføring af driftsplaner er endvidere en vigtig del af jobbet.
 
Du vil få travlt med

   • sikring af den overordnede og generelle bygningsmæssige vedligeholdelse, udvendig såvel som indvendig
   • bygningsgennemgang og markvandringer med afrapportering
   • udarbejdelse og ajourføring af drift- og vedligeholdelsesplaner
   • vedligeholdelses-, renoverings- og forbedringsarbejder, store som små
   • medvirke til indgåelse af såvel generelle som specifikke aftaler med håndværkere samt udbud
   • mødedeltagelse med interne og eksterne samarbejdspartnere, lejere mv. 

Vi tilbyder

   • en varieret og travl hverdag, hvor to dage sjældent er ens
   • gode muligheder for at sætte dit præg på dagligdagen
   • gode muligheder for faglig udvikling
   • dygtige kolleger med et højt fagligt niveau
   • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone 

Vi forventer, at du

   • er uddannet bygningskonstruktør ell. tilsvarende, meget gerne med en håndværks-mæssig baggrund
   • har praktisk erfaring med bygningsvedligeholdelse samt stor byggefaglig viden
   • har solid erfaring med udarbejdelse og ajourføring af drift- og vedligeholdelsesplaner
   • har stærke formuleringsevner i skrift og tale, kan udarbejde rapporter og lign.
   • er knivskarp på brug af IT
   • arbejder systematisk, struktureret og løsningsorienteret og med stort overblik
   • er den der tager ejerskab, og arbejder med stort engagement og holdånd

 Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og  Teknisk Landsforbund/Konstruktørforeningen
 
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette
 
Arbejdstid 37 timer ugentligt
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte driftschef Karin Kolstrup på telefon 5588 6042
 
Ansøgningsfrist søndag den 29. januar 2017   
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6 2017
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 

Virksomhed: 
Næstved Kommune
Kontakt navn: 
Kolstrup Karin
Kontakt telefon: 
55886042
Ansøgnings frist: 
28-01-2017