Dygtig, engageret og imødekommende medarbejder til Udbetalingsservice

I Job- og SocialCenter Solrød arbejder udbetalingsmedarbejdere og beskæftigelsessagsbehandlere tæt sammen. Vi tror på, at den bedste sagsbehandling leveres, når faggrupper arbejder sammen og understøtter hinanden.

Sagsbehandlerne i Udbetalingsservice indgår derfor også i borgerbetjeningen i Job & Infoservice og åben rådgivning, og derfor søger vi en administrativ kollega, som både er solidt fagligt funderet med erfaring fra lignende stilling og samtidig imødekommende og serviceorienteret overfor borgere såvel som kollegaer.

Jobbet

Som medarbejder i Udbetalingsservice skal du kunne dække en bred palet af arbejdsopgaver, f.eks.:

• Borgerbetjening ved personlige henvendelser

• Beregning og udbetaling af diverse ydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse m.fl.)

• Transportgodtgørelser

• Sagsopfølgninger

• Administrationer

• Sanktionering af ydelse samt tilbagebetalingskrav

• Behandling af enkeltydelsesansøgninger

• Revurderinger ved borgerklager og fremsendelser til Ankestyrelsen

• Løsning af adviser i KMD Sag og Aktiv

• Løsning af ydelsesopgaver i WorkBase

• Journalisering i SBSYS

Du vil skulle foretage individuelle og helhedsorienterede vurderinger af borgernes problemstillinger og i samarbejde med medarbejderne i de andre teams hjælpe borgere, som er uden for arbejdsmarkedet, tilbage i uddannelse eller beskæftigelse.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

• Har erfaring fra tilsvarende stilling

• Trives med mange forskellige opgaver

• Har kendskab til og erfaring med arbejdet med lovgivningen på udbetalingsområdet

• Kender til lovgivningens krav om notat- og journaliseringspligt og opfylder disse krav

• Har kendskab til KMD, WorkBase og SBSYS

• Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt

Løn

Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, og lønnen fastsættes efter HK overenskomst og principperne i Ny Løn.

Vil du vide mere?

Kontakt leder af Økonomi og Udbetalingsservice Charlotte B. Olsen på tlf. 30 66 50 56

Ansøgning

Ansøgningsfrist er fredag den 20. januar 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 25. januar 2017. Det er vigtigt, at du i din ansøgning forholder dig specifikt til ovennævnte kvalifikationskrav.

Solrød Kommune er en arbejdsplads præget af høj faglighed og stærkt fællesskab, og trivslen hos medarbejderne er høj. På grund af kommunens størrelse er vi tæt på hinanden, og der er kort vej fra idé til handling. Vi arbejder hver dag sammen for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være en velfungerende og dynamisk kommune samt det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Vi ligger kun 30 km fra København, og vores medarbejdere har daglig glæde af god, stabil infrastruktur med både S-tog og motorvej tæt på rådhuset.

Virksomhed: 
Jobcenter Solrød
Kontakt navn: 
Olsen Charlotte B.
Kontakt telefon: 
30665056
Ansøgnings frist: 
20-01-2017