Ejendomsadministrator til Københavns Ejendomme & Indkøb

Vi søger en ejendomsadministrator med viden om forbrugsregnskaber, ejerforeninger og erfaring med digitalisering af opgaver.

Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes interne ejendomsenhed organiseret i Økonomiforvaltningen. Vi arbejder for at skabe og udvikle gode fysiske rammer for alle kommunens aktiviteter. Københavns Ejendomme & Indkøb er en organisation i rivende udvikling med særlig fokus på service og betjening af vores kunder, ligesom vi har fokus på at indgå i nye samarbejder på tværs i vores organisation.

I sektionen for Tværgående ejendomsadministration søger vi en erfaren ejendomsadministrator, da en af vores erfarne medarbejdere har sagt op. Sektionen varetager bl.a. opgaver som vedr.:

 • systemmæssige opgaver i vores ejendomsadministrationssystem Wedo
 • afstemninger mellem Wedo og vores økonomisystem
 • bogholderi
 • håndtering af ejendomsskatter og tomgang i vores ejendomsportefølje
 • forbrugsregnskaber.

Vi er i sektionen syv faste medarbejdere, en kontorelev og en sektionschef.

De daglige ejendomsadministrative opgaver, herunder kontakt til lejere og udlejere, varetages af vores øvrige sektioner i Center for Service og Kunder.

Om stillingen
Som ejendomsadministrator i Tværgående ejendomsadministration, vil du få mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver. Dine primære opgaver vil være:

 • udarbejdelse af forbrugsregnskaber på vores flerbrugerejendomme
 • håndtering af fællesudgifter ved vores ejerlejligheder.

Derudover kan der være opgaver som vedrører:

 • momsspørgsmål
 • afstemning
 • bogholderi
 • øvrige regnskabs/ejendomsadministrative spørgsmål.

Om dig

 • Du skal have en grundlæggende viden om ejendomsadministration og erfaring med udarbejdelse af forbrugsregnskaber på flerbrugerejendomme, samt viden om reglerne for opkrævning af fællesudgifter for ejerlejligheder.
 • Derudover skal du have erfaring med anvendelse af ejendomsadministrations- og/eller økonomisystemer. Det vægtes hvis du har erfaring med digitalisering af opgaver, da det forventes at området indenfor en kort årrække vil blive digitaliseret yderligere.
 • Du er ansvarsbevidst og arbejder målrettet og selvstændigt.
 • Du har gennemslagskraft og er god til at kommunikere og samarbejde med flere faggrupper.
 • Du har humor og nyder socialt og fagligt fællesskab med gode kollegaer.
 • Du er udadvendt, initiativrig og kan trives med en uformel tone i et åbent og livligt kontormiljø.

Vi tilbyder

 • et job i en organisation i rivende udvikling
 • mulighed for at påvirke din egen dagligdag
 • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og god balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • høj grad af selvstændighed i jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny løn. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer ugentligt. Forventet tiltrædelsesdato snarest - og senest den 1. april 2017.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan indhentes hos sektionschef Lasse Mortensen på 2277 1572.

Der vil blive indhentet straffeattest og referencer på den ansøger, som vi vælger at pege på efter samtalerne.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 31. januar 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6 og 7.

Københavns Ejendomme & Indkøb - vi skaber rum
Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes ejendomsenhed og indkøbsorganisation. Vi ejer og administrerer mere end 2,2 mio. m2. Vi har ansvar for lejeaftaler, ejendomshandler, bygningsdrift, energioptimering, ejendomsservice og vedligeholdelse m.m. af blandt andet skoler, daginstitutioner, botilbud, plejehjem, kultur- og idrætsfaciliteter, administrationsejendomme osv. Vi er også kommunens primære indkøbsorganisation. Vi har ansvar for at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på tværs af kommunen. Vi skal sikre, at det er enkelt at købe de rigtige varer til den rigtige pris for de, der køber ind til kommunalt brug. Vi tager udgangspunkt i forvaltningernes behov og samarbejder med vores kunder om at skabe de bedste løsninger. Vi beskæftiger ca. 800 medarbejdere og administrerer et årligt budget på ca. 1,6 mia. kr. Du kan læse mere om os på http://www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.

Virksomhed: 
Kundeservice
Kontakt navn: 
Mortensen Lasse
Kontakt telefon: 
22771572
Ansøgnings frist: 
31-01-2017