To ejendomsadministratorer til Københavns Ejendomme & Indkøb, Erhverv & Bolig

Vil du være med til at administrere og videreudvikle en af Danmarks største ejendomsporteføljer? Vi søger to ejendomsadministratorer med solidt kendskab til erhvervslejemål.

Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes interne ejendomsenhed organiseret i Økonomiforvaltningen. Vi arbejder for at skabe og udvikle gode fysiske rammer for alle kommunens aktiviteter. Fra 2016 har vi særligt fokus på service og betjening af vores kunder, ligesom vi har fokus på at indgå i nye samarbejder på tværs i vores organisation.

Det er afgørende for os, at vi har kvalificerede og engagerede medarbejdere, som kan løse opgaverne i samspil med de øvrige afdelinger i Københavns Ejendomme & Indkøb og kommunale forvaltninger. Det er vigtigt for os, at vi arbejder sammen og udnytter hinandens viden og kompetencer optimalt, og konstant er i stand til at udvikle og forny os.

Erhverv & Bolig varetager bl.a. administrationen af erhvervslejemål, beboelseslejemål, jordarealer, p-pladser, garager, kolonihaver og bunkers. Begge stillinger er med særligt henblik på administration af udlejning i Kødbyen, hvoraf den ene stilling vil indgå i en task force med særligt fokus på optimering af administrationen og driften af forskellige ejendomme i Kødbyen.

Ejendomsadministrationen omfatter alt fra opkrævning af leje, udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber, afstemninger, varslinger, budget og regnskab, ejendomsdata til projekter på tværs af både afdelingen og Københavns Ejendomme & Indkøb. Vi har mange snitflader til Københavns Ejendommes øvrige afdelinger og er ofte i dialog med lejere og andre aktører.

Selvom vi har travlt prioriteres kvalitet, overblik og præcision. Vi har den enkelte medarbejder i centrum, og sikrer at der både er plads til faglig udvikling og udfordring, samtidig med at vi er en familievenlig arbejdsplads. Erhverv & Bolig, består af 21 medarbejdere og en servicechef.

Om dig
Vi prioriterer ansøgere, der har et indgående kendskab til administration af erhvervslejemål, og lægger desuden vægt på, at du:

 • har en relevant administrativ uddannelse og har minimum tre års erhvervserfaring
 • kan samarbejde og deltage i udviklingsprojekter
 • er ansvarsbevidst, arbejder målrettet og selvstændigt med blik for detaljen
 • har flair for tal og it
 • er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt
 • brænder for at levere god service i en politisk styret organisation
 • har gennemslagskraft og er god til at kommunikere samt samarbejde med flere faggrupper
 • har humor og nyder socialt og fagligt fællesskab med gode kollegaer
 • er udadvendt, initiativrig og kan trives med en uformel tone i et åbent og livligt kontormiljø.

Vi tilbyder

 • højt fagligt niveau og gode udviklingsmuligheder, såvel fagligt som personligt
 • en varieret dagligdag
 • et job i en organisation i rivende udvikling
 • mulighed for at sætte dit præg på din egen dagligdag
 • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, flekstid og god balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • høj grad af selvstændighed i jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Forventet tiltrædelsesdato: snarest og senest den 1. april 2017.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan indhentes hos servicechef Regitze Elmsted på 5168 6904 eller hos ejendomsadministrator Merete Høgsvig på 2155 3239.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 3. februar 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

Københavns Ejendomme & Indkøb - vi skaber rum
Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes ejendomsenhed og indkøbsorganisation. Vi ejer og administrerer mere end 2,2 mio. m2 . Vi har ansvar for lejeaftaler, ejendomshandler, bygningsdrift, energioptimering, ejendomsservice og vedligeholdelse m.m. af blandt andet skoler, daginstitutioner, botilbud, plejehjem, kultur- og idrætsfaciliteter, administrationsejendomme osv. Vi er også kommunens primære indkøbsorganisation. Vi har ansvar for at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på tværs af kommunen. Vi skal sikre, at det er enkelt at købe de rigtige varer til den rigtige pris for de, der køber ind til kommunalt brug. Vi tager udgangspunkt i forvaltningernes behov og samarbejder med vores kunder om at skabe de bedste løsninger. Vi beskæftiger ca. 800 medarbejdere og administrerer et årligt budget på ca. 1,6 mia. kr.
Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.

Virksomhed: 
Kundeservice
Kontakt navn: 
Elmsted Regitze
Kontakt telefon: 
51686904
Ansøgnings frist: 
03-02-2017