“Fellowship” til Thoraxanæstesiologiske Klinik, Hjertecentret

Ved Thorax-anæstesiologisk Afdeling, Rigshospitalet, er 2 uddannelsesstillinger til thoraxanæstesiolog (Fellowship) ledig til besættelse pr. 1. maj 2017. Stillingen indebærer en 2 årig specialuddannelse til thoraxanæstesiolog, med et målrettet uddannelsesprogram, der sikrer en bred uddannelse indenfor subspecialet thoraxanæstesiologi, med erhvervelse af flere specialkompetencer, herunder certicificering i TEE, uddannelse i avanceret hæmodynamik og monitorering, cirkulatorisk støtte og extra corporal perfusion (ECMO), samt avanceret respiratorbehandling og ventilationsstøtte.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver

Thoraxanæstesiologisk Klinik er en dynamisk afdeling der varetager avanceret anæstesi og intensiv terapi i forbindelse med både hjerte- og lungekirurgi, samt kardiologiske procedure. Klinikken består af Hjertecentrets operationsgang, anæstesifunktion og thorax intensivafsnit.

Der foretages ca 6000 anæstesier årligt, og det thoraxintensive afsnit varetager årligt ca.2400 patientforløb.

Klinikken har højt specialiseret funktion for hjerte- og lungekirurgiske patienter, både børn og voksne, herunder patienter til hjerte- og lungetransplantation, samt patienter med behov for mekanisk cirkulationsstøtte.

Klinikkens forskningssektion ledes af klinikkens professor med særlig interesse indenfor perfusion, flow, mekanisk support og kongenit hjertesygdom.

Der modtages patienter fra hele Danmark, Færøerne samt Grønland. Klinikken har lands- og nordisk funktion på enkelte områder. Klinikken varetager en betydelig uddannelse aktivitet af både læger og sygeplejersker og har i alt ansat ca. 280 medarbejdere, heraf 26 fastansatte læger.

Ansøgeren skal:

  • Være speciallæge i anæstesiologi
  • Have forskningsinteresse, gerne med dokumentation af tidligere forskningsaktivitet
  • Gerne have erfaring med både præ- og postgraduat undervisning.
  • Fagligt ambitiøs, engageret og opsøgende
  • Besidde gode samarbejdsevner og som person fremstå som en god teamplayer og orga-nisator, være konsekvent, ansvarlig og empatisk.
  • Kunne deltage i en travl hverdag med et stort engagement

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er med ansættelse i en tidsbegrænset 5 årig 1’ste reservelæge stilling. Der vil herefter evt. være mulighed for fastansættelse i en afdelingslægestilling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Yderligere information om stillingen, herunder uddannelsesprogram for fellowshippet, kan fås ved henvendelse til Klinikchef Hasse Møller-Sørensen tlf.: 35451416 / mail: peter.hasse.moeller-soerensen@regionh.dk

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste. Publikationerne rekvireres såfremt dette måtte ønskes.

Ansøgningsfrist tirsdag den 24. janaur 2017 kl. 12.00.

Alle samtaler vil blive afholdt i januar måned.

Virksomhed: 
Thoraxanæstesiologisk Klinik
Kontakt navn: 
Møller-Sørensen Hasse
Kontakt telefon: 
35451416
Kontakt email: 
peter.hasse.moeller-soerensen@regionh.dk
Ansøgnings frist: 
24-01-2017