Graver

Graver søges til Flade kirke og kirkegård

Flade Menighedsråd, Frederikshavn Provsti søger i en tidsbegrænset periode en graver fra 1. marts 2017 til 31. december 2017.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Vi forventer, med bagrund i de meget varierende opgaver, at ansøgere til stillingen bl.a.

  • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
  • kan vejlede kirkegårdens brugere
  • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
  • er udadvendt og imødekommende
  • er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale
  • har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
  • har relevante IT-kundskaber
  • har relevant faglig uddannelse
  • fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst, menighedsråd og kirkens øvrige personale

Vi tilbyder en attraktiv stilling i en aktiv kirke med åbenhed, venlighed og hjælpsomhed, hvor der er et godt arbejdsfællesskab med engagerede ansatte og de mange frivillige.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finnansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S ) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 249.025 kr. - 321.112 kr. (pr. 31.3.2012). Fikspunktet er kr. 249.025 (pr. 31.3.2012). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 19.700 kr. (pr. 31.3.2012).

Stillingen er indplaceret  i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. - 334.218 kr. (pr. 31.3.2012). Fikspunktet er kr. 275.239 (pr. 31.3.2012). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 19.700 kr. (pr. 31.3.2012).

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Birgit Tronsen på telefon 98427676 eller Thorsten Dahlin på telefon 20149128 i tidsrummet 16.00 - 19.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Flade menighedsråd v/ Birgit Tronsen på e-mail: 8435fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 22. januar 2017 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

 

Virksomhed: 
FLADE KIRKEKASSE
Kontakt navn: 
Tronsen Birgit
Kontakt telefon: 
98427676
Kontakt email: 
8435fortrolig@SOGN.DK
Ansøgnings frist: 
22-01-2017