Jobcenter Køge søger ambitiøs sagsbehandler

Vores dygtige kollega er blevet projektleder i et af vores interne projekter, projekt ”Det gode ressourceforløb”, hvorfor vi søger ny kollegaer i en midlertidig stilling frem til 31. december 2018
Interesseret?

Vil du være med til at udvikle og løfte myndighedsopgaven for borgere på ressourceforløb og sikre, at der skabes høj kvalitet og progression i indsatsen i en tæt og inddragende dialog med borgeren - er du skabt af det helt rigtige DNA?

Så søg denne spændende stilling som sagsbehandler i Jobcenter Køge.

Vi har i Jobcenter Køge stor fokus på at udvikle og tilpasse vores indsatser til at matche de målgrupper som vi betjener. Vi ønsker i den forbindelse at udvikle og afprøve nye måder at arbejde med denne særlige målgruppe på. Vi tilbyder derfor en anderledes mere håndholdt indsats, hvor sagsbehandlerne har stor indflydelse på, hvilke indsatser og tiltag vi skal benytte og bringe i spil, for at lykkes med opgaven.

Vi har via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fået projektmidler til et 2 årigt projekt, ”Det gode ressourceforløb”. Projektet starter op 1. marts 2017 og kører frem til 31. december 2018.

Vi glæder os til at komme i gang med dette projekt, som ligger i tråd med det fokus og den indsats, vi mener skaber både værdig og mening for borgeren. Vi lykkes kun med denne indsats, hvis samarbejdet med myndighedssagsbehandlerne i Jobcentret inddrages og bidrager til udviklingen af projekte og indsats.

Vi søger

Den helt rigtige sagsbehandler med det helt rigtige DNA 37 timer, i projektperioden som løber frem til 31. december 2018. En kollega som både har socialfaglige kompetencer og evner at motivere, udvikle og støtte den enkelte borger, og kombinere det med myndighedsopgaven samtidig med, at du evner at skabe relation, sætte mål og skabe resultater sammen med borgeren.

Samarbejde

Som sagsbehandler vil du skulle arbejde tæt sammen med dine 2 sagsbehandlerkollegaer, og med vores projektmedarbejdere i henholdsvis projekt ”Det gode ressourceforløb” samt projekt, ”Ja vi kan”.

Du vil ligeledes skulle mestre den koordinerende rolle, som gennemgående koordinerende sagsbehandler og dermed have flair for samarbejde på tværs, internet såvel som eksternt.

Hvem er vi?

Som sagsbehandler i ressourceforløbsteamet vil du blive tilknyttet et mindre team som aktuelt består af 3 koordinerende sagsbehandlere, 2 psykoterapeuter, 2 virksomhedskonsulent, 1 projektleder og 1 teamleder. Teamet er en del af Jobcenter Køge som består af 3 teams og et sekretariat. I alt godt 100 medarbejdere.

I teamet er der stort fokus på samarbejde – internt såvel som eksternt, og på at udvikle og tilrettelægge indsatser som nytter og rykker borgerne mod arbejdsmarkedet og til større mental styrke.

Arbejdsopgaver som sagsbehandler på ressourceforløbsområdet:


Myndighedsopgaver forbundet med målgruppen


Opgaver i relation til rollen som koordinerende sagsbehandler


Helhedsorienteret opfølgning med fokus på udvikling af arbejdsevne


Forberedelse af sager til behandling i rehabiliteringsteamet.


Opbygge et fagligt og socialt stærkt team


Arbejde ud fra kerneopgaven på tværs af organisationen


Udvikling af metoder og faglighed


Medindflydelse for planlægning og prioritering i forhold til beskæftigelsesplan, budget og indsats

Du kan se dig selv lykkes og trives i denne stilling, fordi

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og finder arbejdsglæde i at være med til at udvikle et bæredygtigt koncept for en målgruppe af borgere, som har brug for din støtte og hjælp til at udvikle og genfinde egne styrker.

Du formår at skabe fokus på arbejdsliv og arbejdsidentitet og sikre balance/prioriteringer i et menneskes hverdagsliv, så denne rykker sig i en mere vedvarende hensigtsmæssig retning hen mod et arbejdsmarked.

Du som person har gåpåmod og trives i et tæt samarbejde med dine kollegaer, og samtidig er drevet af at være med til at opbygge en meningsfuld indsats og se de færdige resultater bære frugt.

Du har erfaringer og forståelse for arbejdet på beskæftigelsesområdet, eller er nyuddannet med stort gå-på-mod, engagement og forståelse for de intentioner, der ligger bag lovgivningen på området.

Du er omsorgsfuld og engageret, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker og gøre en forskel.

Vi glæder os til at høre fra dig…

Praktiske oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen så er du velkommen til at kontakte teamleder Malene Lyngby på 56 67 61 07 / 24 96 45 31 eller sagsbehandler og faglig koordinator Inger Olesen på 56 67 61 33 samt virksomhedskonsulent Sirban Cengiz 20 35 90 02.

Ansøgningsfrist:
Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag, den 24. januar 2017 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 27. januar 2017.

Løn og ansættelse:
Løn og ansættelsesvilkår aftales med den forhandlingsberettigede organisation og efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingerne er på ca. 37 timer ugentlig inkl. frokost.

Er du nysgerrig på mere information om stillingen og Køge jobcentre som virksomhed, kan du klikke dig ind på følgende links


Projektbeskrivelse

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Virksomhed: 
Køge Kommune
Ansøgnings frist: 
24-01-2017