Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Kompetenceenheden i Ringsted Kommune søger en fysioterapeut
Udviklingsnetværket PPR
Stillingen er en 20 timers tidsbegrænset stilling til den 30.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 21-04-2017

Visitator (genopslag)
Gentofte Kommune
Vores kollega gennem mange år har fået nyt job tættere på sin bopæl. Derfor søger vi en visitator på 32 timer / uge med start pr.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 19-04-2017

Fysioterapeut
Tårnby Kommune
Fysioterapeut med interesse og erfaring indenfor det geriatriske område søges til fast stilling i SundhedsCenter Tårnby Hvis du brænder for at arbejde inden for det geriatriske område, så er den ledige stilling måske noget for dig? Stillingen er på 37 timer ugentligt og er til besættelse pr. 1.6.2017. I SundhedsCenter Tårnby arbejder vi på genoptræningsområdet i mindre teams med opgaver opdelt efter diagnose og/eller funktionstab. Den enkelte terapeut er som regel med i flere teams, og tilsammen dækker vi stort set alle specialer.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 15-04-2017

Dynamisk team søger engageret, dygtig og stabil fysioterapeut
Fysio- og ergoterapiafdeling
Om stillingen    Vi søger en dygtig og engageret fysioterapeut til en faststilling på 37 timer pr.1.6.2017 på Bispebjerg matriklen.   Stillingen er tilknyttet den geriatriske afdeling samt detakut medicinske område.  Den førsteintroduktion vil foregå på den geriatriske afdeling, hvorefter der udvides tilogså at blive introduceret i det akutte område.    Arbejdsopgaverne vil bestå i udredning og vurdering af dengeriatriske/akut medicinske patient.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 18-04-2017

Ergoterapeut til Ældrecenter Røjleparken, Distrikt Nord
Næstved Kommune
Brænder du for, at borgere i plejebolig får en hverdag med høj livskvalitet, og kan du sætte fokus på hverdagsrehabilitering i borgernes nærmiljø - så kunne du meget vel være den nye kollega, vi søger.   Stillingen er på 32/35 timer/uge med tiltrædelse 1. juni 2017.   Du ansættes i blandede vagter med overvejende dagvagter.   Vi søger en engageret og faglig kompetent ergoterapeut, der ønsker at indgå i et tværfagligt team.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 18-04-2017

Ferieafløsere til Aktivitetsområdet
Nordfyns Kommune
Om jobbet Vi søger aktivitetsmedarbejdere til at afløse i sommerferien på Aktivitetscentrene i Bogense og Otterup ca. 30 timer ugentligt i 3 uger i juli/august. Du kan være social- og sundhedshjælper/-assistent eller have anden relevant sundhedsfaglig uddannelse. Aktivitetscentrenes målgruppe er ældre hjemmeboende borgere, der har brug for støtte til at vedligeholde fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, samt at kunne give pårørende mulighed for aflastning. Aktivitetscentrene har åbent i dagtimerne mandag-fredag, og der er dagligt mellem 15-18 borgere.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 15-05-2017

Fast stilling som ergoterapeut
Rehabiliteringsafdelingen
Fast stilling som ergoterapeut, 34 t/uge i Rehabiliteringsafdelingen, er ledig tilbesættelse snarest muligt, senest fra d. 1/6 2017.    Du ansættes iRehabiliteringsafdelingen og bliver tilknyttet funktionsområde 4, på Odensematriklen og som servicerer de internt medicinske afdelinger samt Fælles AkutModtagelse (FAM).  Den primære opgave for denne stilling erservicering af Intensiv afdelingen og FAM.      Arbejdet foregårprimært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00. Der indgår weekendarbejdeca. hver 3 – 6. uge, samt arbejde på helligdage.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 19-04-2017

Ballerup Psykiatri søger ny fysioterapeut
M06 Åbent afsnit til behandling af spiseforstyrrelser
PC Ballerup søger ny   Fysioterapeut.    Fysioterapeut til behandling af voksne medspiseforstyrrelser    Er du uddannet fysioterapeut og har duerfaring med og/eller lyst til at arbejde med behandling af spiseforstyrrelserskal du kigge med her.   Vi søger 1 fysioterapeut til en faststilling på 30 t/ugentlig til åbent døgnafsnit for behandling afspiseforstyrrelser hos personer over 18 år på PC Ballerup. Stillingen er tilbesættelse den 1. juni eller hurtigst muligt.     Behandlingaf spiseforstyrrelser hos personer over 18 år i Region Hovedstaden foregår idag på 4 forskellige matrikler.
Indrykket : 23-03-2017 Ansøgnings frist : 19-04-2017

Fysioterapeut til Margretecenteret
Margretecentret
OK-Centret Margretecenteret i Maribo Fysioterapeut 25-30 timer ugentligt pr. 1 maj 2017   OK-Fonden plejecenter Margretecentret er beliggende i dejlige grønne omgivelser. Margretecentret er en del af OK-Fonden, der er en non-profit omsorgsorganisation med landsdækkende engagement indenfor plejehjem, psykiatriske tilbud, seniorfællesskaber og hospice. Vi har driftsoverenskomst med Lolland kommune. På Margretecentret bor 56 beboere med forskellige behov for støtte i hverdagen.
Indrykket : 23-03-2017 Ansøgnings frist : 17-04-2017

Hjælpemiddelvisitator
Randers Kommune
Ergoterapeut eller fysioterapeut søges til Visitationsenheden Vi søger hjælpemiddelvisitator 35 t/uge pr. 1. juni 2017 Hvem er vi? Vi er en dynamisk og fagligt ambitiøs arbejdsplads. Vi er godt 35 ansatte og varetager størstedelen af myndighedsfunktionen i Sundhed, Kultur, Omsorg. Vi satser i Randers Kommune stort i forhold til en rehabiliterende tilgang, og har fokus på borgerens egne mål. Hjælpemiddelgruppen består af 11 medarbejdere som varetager sagsbehandling og afgørelser i forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning.
Indrykket : 23-03-2017 Ansøgnings frist : 14-05-2017