Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Fagligt fokus og handlekraft - ledende overlæge til Medicinsk Afdeling og Akutafdelingen, Kolding
Medicinsk Afdeling og Akutafdelingen Kolding
Brænder du for at gøre en forskel for patienterne i Trekantsområdet?
Indrykket : 27-03-2017 Ansøgnings frist : 01-05-2017

Introduktionsstilling, Ortopædisk kirurgi, OUH
Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense-Svendborg
En klassificeret introduktionsstillingi ortopædisk kirurgi er ledig til besættelse 1/5 2017 eller snarest herefter.     Lidt om afdelingen: Afdeling O er en stor, travl og spændendeortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiskefunktioner på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.   Introduktionslægerne deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt. Alle introduktionslægerer i hele forløbet tilknyttet afdelingens sektorer, således at ansættelse indenfor to sektorer kan påregnes på et år.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 07-04-2017

Overlæge/afdelingslæge til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Region Sjælland
Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital søger patologer – med lyst til høj faglighed og arbejdsglæde. Vil du være en del af et inspirerende team og med til at præge en af landets største Patologiafdelinger?
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 18-04-2017

Læger til Akuttelefonen 1813
Akuttelefon 1813
Er du speciallæge, læge med almen medicinske kompetencer, eller har du erfaring med lægevagtsarbejde? Nu har du mulighed for at præge den akutte behandling som læge ved Akuttelefonen 1813. Vi søger timelønnede læger til tiltrædelse pr. 1. maj 2017 eller efter aftale.    Dine opgaver Triage og visitering af borgere med akut opstået sygdom, der ringer 1813. Dertil rådgivning, i mindre omfang telefonisk konsultation og hjemmebesøg.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 12-04-2017

Introduktionsstilling til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Region Sjælland
Har du færdiggjort KBU og overvejer du neurologi eller klinisk neurofysiologi som dit kommende speciale? Ved Neurologisk Afdeling, SUH, er to introduktionsstillinger i neurologi ledige til besættelse pr. 1. juni 2017 eller efter nærmere aftale. Vi er en afdeling, hvor uddannelse vægtes højt, og er naturligt integreret i det daglige kliniske arbejde. Vi har eksempelvis • Speciallæge superviserede forambulatorier • Stuegangsfunktion, hvor du altid arbejder sammen med en speciallæge • Dubleret forvagt døgnet rundt, dvs.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 18-04-2017

SPECIALLÆGE SØGES TIL BEVÆGELSESFORSTYRRELSES-TEAMET, NEUROLOGISK AFDELING N, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
Neurologisk Afdeling N
En stilling som overenskomstansat overlæge/afdelingslægeved Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse01.06.2017 eller snarest derefter. Vi ønsker en speciallæge ineurologi med interesse i bevægeforstyrrelser og ønske om subspecialeuddannelsei området.      Neurologisk Afdeling varetager diagnostik og behandling af patienter fra Fyn og omliggendeøer på hoved- og regionsniveau og på en række områder på højt specialiseretniveau, og er normeret med 18 overlæger og 6 afdelingslæger.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 21-04-2017

SPECIALLÆGE I NEUROLOGI SØGES TIL DET NEUROIMFLAMMATORISKE TEAM, NEUROLOGISK AFDELING N, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
Neurologisk Afdeling N
En stilling som overenskomstansat overlæge ved NeurologiskAfdeling N, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse 01.06.2017 ellersnarest derefter. Vi ønsker en speciallæge i neurologi med specialistkompetence i multipelsklerose. Ud over ambulatoriefunktionen omfatter stillingen stuegangsfunktionpå det akut-neurologiske sengeafsnit, supervision i fællesambulatorium, samtspeciallægevagt med tilkald. Ansættelse som overlæge eller afd.læge afhængigtat kompetencer.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 26-04-2017

Afdelingslægestillinger - Traumatologi, Børneortopædi og Infektions/rekonstruktionskirurgi
Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense-Svendborg
Op til tre stillinger som afdelingslæge iortopædkirurgisk afd. O, OUH er ledige til besættelse snarest muligt.   Mulighedenforeligger indenfor tre af vore specialområder: Traumatologi, Børneortopædi ogInfektions-/rekonstruktionskirurgi.     De ansatte vil være knyttet til den pågældendesektor, og herudover deltage i fællesopgaver (tjeneste/vagt), hovedfunktionenvil være i Odense men udetjeneste kan blive aktuel i Svendborg.     Der er tale om stillinger der ermeget relevante for fase IV uddannelse i ortopædisk kirurgi.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 07-04-2017

Introduktionsstilling til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Region Sjælland
Kan du lide at være den, der giver svarene og at hjælpe vore kliniske kolleger på vej, så de kan behandle vore fælles patienter bedst muligt, ja, så er patologi specialet for dig. Stillingen er 1-årig og klassificeret til introduktionsuddannelsen i patologisk anatomi og cytologi.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 23-04-2017

Overlæge til Lokalpsykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Middelfart
Psykiatrisk Afdeling Middelfart
Enoverlægestilling i Lokalpsykiatrien bliver ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller efter aftale.    PsykiatriskAfdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet, med etbefolkningsunderlag på ca. 107.000 indbyggere, samt den retspsykiatriskefunktion, som dækker hele Region Syddanmark.    Afdelingenhar 104 døgnpladser,heraf 70 retspsykiatriske.
Indrykket : 24-03-2017 Ansøgnings frist : 05-04-2017