Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Reservelæger til uklassificerede stillinger på Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk Center København
Pr. august 2017eller snarest derefter er et antal lægestillinger ledige til besættelse på PsykiatriskCenter København (PCK). Udgangspunktet er 1 års ansættelse i en uklassificeretreservelægestilling.    Stillingerne er oplagt til dig som overvejer psykiatri som speciale, og ønsker at stiftebekendtskab med psykiatri inden evt. I-stilling eller til dig som er nyuddannetlæge der ønsker at samle erfaring inden evt.
Indrykket : 24-06-2017 Ansøgnings frist : 19-07-2017

INTRODUKTIONSLÆGE PÅ NUKLEARMEDICINSKE AFDELING og PET, Aarhus Universitetshospital
Nuklearmedicin og PET
Ved Nuklearmedicinsk Afdeling & PET, Aarhus Universitetshospital er en ét-årig stilling som introduktionslæge 6620-34-61-i-01 ledig pr. 1.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 03-07-2017

Reservelægestilling ved Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH Odense Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. september 2017 eller snarest derefter
Urinvejskirurgisk Afdeling L Odense
Er du yngrelæge, som endnu ikke har gjort dit specialevalg, er du både til kirurgi ogmedicin, og vil du gerne følge dine patienter under både udredning, behandlingog opfølgning, så er urologi måske det rette speciale for dig? Grundet barselhar vi en ledig reservelægestilling på Urinvejskirurgisk Afd L, OUH OdenseUniversitetshospital, hvor stillingen er ledig til besættelse fra 1.9.17.Stillingens varighed og ansættelsestidspunktet kan aftales.     Omafdelingen   UrinvejskirurgiskAfdeling L er en mellemstor afdeling med aktivitet og sengeafdeling i bådeOdense og Svendborg.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 10-07-2017

Speciallæge i palliation, Medicisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus
Region Sjælland
Vi søger en læge med fagspeciale palliation og lysten til at være med til at drive en nyopstartet palliationsenhed under Medicinsk Afdeling! Palliativ enhed er en nyoprettet enhed med fokus på at yde specialiseret palliativ pleje og symptomlindring til patienter med uhelbredelig eller livstruende sygdom under indlæggelse på vores sygehus.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 05-07-2017

Introduktionsstilling i psykiatri ved Afd. P, Aarhus Universitetshospital, Risskov
Afd. P Afdeling for psykoser AUH Risskov
Vil du arbejde i en afdeling, som ambitiøst arbejder med at nedbringe brugen af tvang, og som lægger stor vægt på samarbejdet med patienterne blandt andet ved at have patientstyrede indlæggelser.   Så har Afdeling P - Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov en introduktionsstilling i psykiatri ledig til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller efter aftale.   Om Afdeling P  Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 28-07-2017

Overlæge/afdelingslæge ved geriatrisk område, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Medicinsk Afdeling
Vi søger en dynamiskog visionær overlæge til vores geriatriske område på Gentofte matriklen pr 1. november2017 eller efter aftale.     Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin:geriatri med bred klinisk erfaring og lyst til at indgå i arbejdet med denvidere udvikling af det geriatriske område.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 18-07-2017

Speciallæge i almen medicin søges til Regionsklinikken Langeland
Praksis
Praksisafdelingen søger en fagligt stærk speciallæge i almen medicin til at behandle og levere sygesikringsydelser for Regionens borgere på Langeland. Region Syddanmark har siden 1.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 28-07-2017

Overlæge / afdelingslæge til Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus
Region Sjælland
En ledig stilling, som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge ved gynækologisk obstetrisk afdeling i Nykøbing Falster, er ledig til besættelse 01.11.17 eller efter aftale. Vi ønsker Du skal være speciallæge i gynækologi-obstetrik, og forventes at kunne varetage almen gynækologiske og obstetriske funktioner. Du må gerne være nyuddannet speciallæge, og mangler du operationstræning, lægger vi en plan for oplæring. Du indgår i en 8-skiftet vagt på tjeneste
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 10-07-2017

Specialeansvarlige obstetriker til Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus
Region Sjælland
Vi søger En specialeansvarlige obstetriker på Gynækologisk-obstetrisk Afdeling i Nykøbing Falster til besættelse 01.10.17 eller efter aftale. Vi tilbyder • Du bliver faglig ansvarlig for obstetrikken, i tæt samarbejde med den ledende chefjordemoder • Du skal indgå i det eksisterende teams af obstetrikere • Du bliver ansvarlig for afdelingens obstetriske retningslinjer i samarbejde med obstetrisk team • Du bliver i samarbejde med sygehusene i Region Sjælland og Region Hovedstaden medansvarlig for de t
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 10-07-2017

Overlæge til Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus
Region Sjælland
Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus søger en overlæge med mamma, CT og MR erfaring. Stillingen kan sammensættes i henhold til dine kompetencer og ønsker. Der vil være mulighed for at indgå i det akutte arbejde på Næstved og Slagelse sygehuse, herunder også i vagtdækningen. Stillingen kan også etableres uden vagtdækning, dog vil stillingen under alle omstændigheder inkludere, at du bruger mindst tre dage om ugen på udredning og beskrivelse inden for det mammaradiologiske område.
Indrykket : 23-06-2017 Ansøgnings frist : 28-06-2017