Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Introduktionsstilling ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1.8 2017 eller efter aftale
Fælles Akut Modtagelse
Introduktionsreservelæge ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus Interesserer du dig for intern medicin? Trives du i et stort hus? Vil du have mulighed for at stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer? Så har vi 1 ledig stilling som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus’ medicinske afdelinger. Om stillingen Stillingen indgår i de medicinske afdelingers for- og mellemvagtslag i en syv til otte-skiftet tilstedeværelsesvagt.
Indrykket : 25-02-2017 Ansøgnings frist : 27-03-2017

Stilling som vikar for reservelæge på KBU lignende vilkår, ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1.8 2017 eller efter aftale
Fælles Akut Modtagelse
Vikar for reservelæge på KBU lignende vilkår, ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus Interesserer du dig for intern medicin? Trives du i et stort hus? Vil du have mulighed for at stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer? Så har vi 1 ledig stilling som vikar for reservelæge ved Sydvestjysk Sygehus’ medicinske afdelinger. Om stillingen Stillingen indgår i de medicinske afdelingers forvagt i en syv til otte-skiftet tilstedeværelsesvagt.
Indrykket : 25-02-2017 Ansøgnings frist : 27-03-2017

Vikar for afdelingslæge - obstetrik
Gynækologisk obstetrisk Afdeling D - Odense-Svendborg
En stillingsom vikar for afdelingslæge tilknyttet afdelingens obstetriske team er ledig til besættelse i perioden 1. maj2017 til 30. april 2018, eller efter aftale.    Den, deransættes i stillingen, vil få funktion indenfor det obstetriske team, men vilud fra kompetencer og interesser kunne tilknyttes specielt obstetriskfunktionsområde.    Afdelingenhar funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som vedSvendborg Sygehus og der kan indgå arbejdsfunktioner ved begge matrikler.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 08-03-2017

1/2 års vikariat i KBU-stilling
Ortopædkirurgisk Afdeling
Har du mod på at prøvekræfter med det ortopædkirurgiske speciale i et 6-måneders vikariat på landetsstørste ortopædkirurgiske afdeling?     Vi søger per 1.marts (ellertidligst muligt derefter) en engageret yngre kollega til at varetage funktioneri forvagts (KBU)-laget.      Arbejdet består blandt andeti vagter i afdelingen, men primært i skadestuen både dagtid og aften-nat. Maner yngste mand/kvinde i skadestuen og derfor på intet tidspunkt alene. Der ersupervision af en erfaren kollega i skadestuen alle døgnets timer, samt enmellemvagt i huset.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 26-03-2017

Afdelingslæge til Organkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding, evt. mulighed for deltidsansættelse
Organkirurgi, Kolding Sygehus
Afdelingslæge ønskes til Organkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding pr. 1. maj 2017 eller efter aftale, evt. mulighed for deltid   Organkirurgisk afdeling er en afdeling i forandring og udvikling, hvor vi arbejder fokuseret med et større kulturarbejde, som handler om at blive tydelig på afdelingens interne værdier samt at tage et fælles ansvar for opgaveløsning. Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads, centreret om den akutte kirurgi og den benigne kirurgi.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 17-03-2017

Overlæge til Hjerte-thorax-kar anæstesiafsnit
Operation og Intensiv ØST
En af vore mangeårige overlægekollegaer er gået på pension fra Hjerte-thorax-kar anæstesiologisk afsnit. Vi søger derfor en ny overlæge inden for dette fagområde med tjeneste ved afdelingen 'Operation og Intensiv Øst' på Aarhus Universitetshospital.   Stillingen opslås til besættelse den 1.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 18-03-2017

Overlæge til Radiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus
Region Sjælland
En stilling som overenskomstansat vagtbærende overlæge subsidiært afdelingslæge med tilkaldevagt i Slagelse er ledig til besættelse 01.05.17 eller snarest efter aftale. Stillingen foretrækkes besat med en overlægekvalificeret speciallæge subsidiært afdelingslæge i diagnostisk radiologi. Ansøgere med betydelig interesse for og dokumenteret erfaring med enten CT, MR eller det abdominale område vil blive foretrukket. Radiologisk Afdeling i Slagelse er i rivende udvikling som en del af et stort akutsygehus.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 24-03-2017

Afdelingslæge
Neurologisk Afdeling
Afdelingslæge på NeurologiskAfdeling, NordsjællandsHospital - Hillerød søges!   Ved Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød eren stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. april 2017 ellersnarest derefter.     Ansøgeren er speciallæge i neurologi og gerne med særlig interesse/erfaringindenfor ét af specialets større patientkategorier. Ansættelsen indebærer godemuligheder for subspecialisering og for efter- og videreuddannelse bl.a.indenfor det ledelsesmæssige felt, herunder kvalificering til stilling somoverlæge.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 10-03-2017

Afdelingslæge til Afdeling for Klinisk Patologi, OUH
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Ved Afdelingfor Klinisk Patologi, OUH, er en stilling som afdelingslæge ledig tilbesættelse pr. 1. juli 2017 eller efter aftale.     Stillingensprimære indhold er den daglige varetagelse af patologien i et af de nedenfornævnte ekspertområder i samarbejde med de øvrige speciallæger i derespektive teams.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 24-03-2017

Afdelingslæge til Børne- og Voksenintensiv Afsnit, Operation og Intensiv Øst
Operation og Intensiv ØST
En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland, Operation og Intensiv Øst opslås pr. 1.
Indrykket : 24-02-2017 Ansøgnings frist : 18-03-2017