Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Social- og sundhedsassistentelever, januar/forår 2018
Team planlægning udvikling uddannelse
Vil du være den afgørende forskel? Bliv social- og sundhedsassistent.   Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune søger i alt 26 social- og sundhedsassistentelever se http://www.eleverne.dk - social- og sundhedsassistent .   Drømmer du om en erhvervsuddannelse i det nære sundhedsvæsen, interesserer du dig for psykiatrien, og vil du være den afgørende forskel for mange borgere i Aalborg Kommune?   Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til at varetage mange alsidige opgaver ude hos borgerne.
Indrykket : 22-06-2017 Ansøgnings frist : 27-07-2017

Social- og sundhedsassistentelever med opstart på uddannelsen november 2017
Vordingborg Kommune - Afdeling for Pleje og Omsorg, SOSU-elever
Social – og sundhedsassistentelever søges til Vordingborg Kommune, uddannelsen starter november 2017.    Beskrivelse  Social – og sundhedsassistentuddannelsen er fra januar 2017 en helt ny og selvstændig uddannelse. Hovedforløbet varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.   Du uddannes til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borger i eget hjem og patient på sygehuset med fokus på sammenhængende og tværfaglige forløb.
Indrykket : 21-06-2017 Ansøgnings frist : 23-07-2017

Social- og Sundhedshjælperelev
Ældre og Sundhed
Bliv Social- og Sundhedshjælperelev Hvis du vil uddanne dig indenfor et sundhedsfag, hvor du arbejder med mennesker med fysiske og sociale vanskeligheder, så er erhvervsuddannelsen som social- og sundhedshjælper noget for dig. Du vil blive uddannet til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for personlig og praktisk hjælp i eget hjem eller på et plejecenter.
Indrykket : 20-06-2017 Ansøgnings frist : 25-07-2017

Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Langeland Kommune
Langeland Kommune søger 2 social og sundhedsassistentelever pr. 1. november 2017  Som social og sundhedsassistent er du uddannet til at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver med professionel faglighed i såvel holdning som handling. Arbejdet kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ og handlekraft.   Dette kan vi tilbyde dig: Du vil komme til at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt.
Indrykket : 20-06-2017 Ansøgnings frist : 14-07-2017

Social- og sundhedshjælperelever med opstart på uddannelsen oktober 2017
Vordingborg Kommune - Afdeling for Pleje og Omsorg, SOSU-elever
Social – og sundhedshjælperelever søges til Vordingborg Kommune med opstart på uddannelsen oktober 2017 – OBS: Skoleophold ved SOSU Nykøbing.   Beskrivelse  Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem skoleundervisning og praktik. I praktikken lærer du bl.a.
Indrykket : 20-06-2017 Ansøgnings frist : 23-07-2017

Sosu-hjælperelev i Favrskov Kommune
Uddannelsesafdeling
Tag en uddannelse til et job med mening og muligheder - bliv SOSU-elev i Favrskov Kommune Favrskov Kommune søger social og sundhedshjælperelever til ansættelse i Ældreområdet med uddannelsesstart den 1. november 2017. Om uddannelsen Som SOSU-hjælper i ældreområdet kommer du til at løse borgernære opgaver indenfor kompetenceområdet: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv. Du skal anvende din viden om rehabilitering, sundhed og pleje. Du skal kunne drage omsorg for andre og leve dig ind i andres situation.
Indrykket : 19-06-2017 Ansøgnings frist : 13-08-2017

SOSU-assistentelev i Favrskov Kommune
Uddannelsesafdeling
Favrskov Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til ansættelse i Ældreområdet med uddannelsesstart den 1. november 2017. Afhængig af tidligere uddannelse og erfaring vil du eventuelt skulle starte senere. Om uddannelsen Som SOSU-assistent vil du opnå viden og færdigheder indenfor kompetenceområdet: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Indrykket : 19-06-2017 Ansøgnings frist : 13-08-2017

Laborantpraktikanter i sektion for Mikrobiologi og Fermentering
Institut for Fødevarevidenskab
KøbenhavnsUniversitet, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Institut forFødevarevidenskab (FOOD), søger 4 laborantpraktikanter med ansættelse i 1 årfra 1. februar 2018. Stillingerne er på fuld tid.   Du tilbydesen uddannelse i et spændende, kreativt og attraktivt forsknings- ogundervisningsmiljø inden for levnedsmiddelområdet.
Indrykket : 19-06-2017 Ansøgnings frist : 23-07-2017

Laborantpraktikanter i sektion for Ingrediens- og Mejeriteknologi
Institut for Fødevarevidenskab
KøbenhavnsUniversitet, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Institut forFødevarevidenskab (FOOD), Sektion for Ingrediens- og Mejeriteknologi søger 2laborantpraktikanter i 1 år fra 1. februar 2018. Stillingerne er på fuld tid.     Du tilbydes en uddannelse i etspændende, kreativt og attraktivt forsknings- og undervisningsmiljø inden forlevnedsmiddelområdet.
Indrykket : 19-06-2017 Ansøgnings frist : 23-07-2017

5 Social- og sundhedsassistentelever søges.
Sundhed og Rehabilitering
Kerteminde Kommune arbejder sammen med SOSU-Fyn / Odense om uddannelse af social- og sundhedsassistent elever.
Indrykket : 16-06-2017 Ansøgnings frist : 14-07-2017