Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Tandklinikassistentelev til Aalborg Kommunes Tandpleje
Tandplejen administration
Aalborg Kommunes Tandpleje søger én klinikassistentelev med tiltrædelse snarest muligt.   Har du gennemgået grundforløbet på tandklinikassistentuddannelsen, er det måske noget for dig?
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 31-08-2017

Tandklinikassistentelev til Slagelse Kommunale Tandpleje
Slagelse Kommune
Vi søger en tandklinikassistentelev til Slagelse Kommunale Tandpleje. Du skal være vaks på hænderne og kunne lide at arbejde med børn og unge. Vi lægger endvidere vægt på gode samarbejdsevner, stabilitet, fleksibilitet og godt humør samt Slagelse Kommunes værdier, som er modig, tydelig, kompetent og med glæde. Du skal have gennemført grundforløbet til uddannelsen. Om Slagelse Kommunale Tandpleje Tandplejen arbejder for at børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 08-09-2017

Laborantpraktikant - Hirtshals
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Aqua søger laborantpraktikant til sektion for Akvakultur, Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals med tiltrædelse gerne pr. 1. februar 2018. Sektionen for Akvakultur beskæftiger ca. 20 medarbejdere, heraf 3-4 laboranter. I sektionen tilvejebringes viden om opdræt af fisk og teknologi hertil, eksempelvis indenfor recirkulationsteknologi, biologisk vandbehandling, generel fiskefysiologi (vækst, ernæring og velfærd) og opdræt af forskelle fiskearter.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikant - Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Fødevareinstituttet forsker, underviser og rådgiver indenfor en bred vifte af discipliner vedrørende fødevarer. Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi udfører forskning med henblik på at forudse og forhindre smitsomme sygdomme blandt mennesker. Gruppens arbejde har særligt fokus på antibiotikaresistens og fødevarebårne sygdomme og søger at understøtte den globale overvågning og kontrol af infektionssygdomme. Gruppen er nationalt referencelaboratorium for typning af Salmonella samt for antibiotikaresistens.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikant - Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse
Danmarks Tekniske Universitet
Skal du i praktik som laborantpraktikant? DTU Fødevareinstituttets forskningsgruppe for Kemisk Fødevareanalyse søger en laborantpraktikant. Jobbet Vi arbejder med forskning, udvikling samt dokumentation af analysemetoder til bestemmelse af føde-varernes indhold af et bredt udvalg af uønskede og ønskede stoffer, herunder bl.a. pesticider, veterinære lægemidler og forskellige kemiske forureninger. Laboratoriearbejdet omfatter prøveforbehandling, prøveoprensning og slutbestemmelse på moderne analyseapparatur, bl.a. GCMS og LCMS.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikant - Forskningsgruppen Eukaryotisk Molekylær Celle Biologi
Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Bioteknologi og Biomedicins (DTU Bioengineering) aktiviteter dækker undervisning og forskning i fundamentale biologiske problemstillinger. Vores styrke er, at undervisningen og forskningen udspringer af integreret brug af ekspertise i discipliner som molekylærbiologi, genetik, biokemi, mikrobiologi, kemi, fysik, matematik, bio-informatik og kemisk biologi. Arbejdet vil foregå i forskningsgruppen Eukaryotisk Molekylær Celle Biologi, hvor der forskes i filamentøse svampe og gær med henblik på at bruge dem som cellefabrikker til fx bioethanol, antibiotika eller enzym produktion.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikanter (2)
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Veterinærinstituttets arbejde omfatter infektiøse husdyrsygdomme hos produktions- og hobbydyr. Eksempelvis kvæg, får, grise, vildt, fisk og mink. Hovedvægten ligger på sygdomme, som dyrlæger har pligt til at anmelde til myndighederne og på sygdomme, der har stor betydning for dansk landbrug, samt på zoonoser, der kan smitte til mennesker. Når der er mistanke om udbrud af sygdomme i det danske landbrug, har vi ansvaret for at udføre hurtig og sikker diagnostik, så bekæmpelsen kan komme bedst muligt i gang.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikant til DNA-analyser - Silkeborg
Danmarks Tekniske Universitet
I tilknytning til forskningsområdet "populations-genetik" ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU (DTU Aqua) søges en laborantpraktikant. Ansættelsessted er DTU Aquas lokalitet i Silkeborg. Populations-genetik gruppen i Silkeborg består af tre fastansatte videnskabelige medarbejdere (en professor og to seniorforskere), to laboranter og et varierende antal kandidat- og ph.d.-studerende samt postdocs (i øjeblikket en kandidat, 4 ph.d.-studerende og 3 postdocs).
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikant - Forskningsgruppen for Metalloproteinkemi
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Kemi varetager undervisning og forskning inden for alle kemiens hovedområder. Instituttet bidrager aktivt til den internationale kemiske grundforskning, hvor sigtet er at videreudvikle kemiens metoder og begreber, og at forklare og afdække sammenhænge. Kemisk forskning går ofte på tværs af de traditionelle hovedområder og ofte med stærke relationer til naboområder som f.eks. biokemien.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017

Laborantpraktikant - Afdelingen for Fødevareteknologi
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Fødevareinstituttet, Afdelingen for Fødevareteknologi, søger en laborantpraktikant med interesse for fødevarekemi og -teknologi. Et lærerigt år I din praktikperiode vil du opnå brede kompetencer indenfor kemisk laboratoriearbejde og vil blive tilknyttet spændende forskningsprojekter i henholdsvis forskningsgruppen for Bioaktivestoffer - Analyse og Anvendelse, forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi og Forskningsgruppen for Nanobiovidenskab.
Indrykket : 18-08-2017 Ansøgnings frist : 10-09-2017