Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Jobrotation
Frederikshavn Kommune- Specialtilbuddet
Specialtilbuddet Koktvedparken og Koktvedstien søger pædagogisk personale i jobrotationsstillinger: Vi søger snarest muligt jobrotationsmedarbejdere på gennemsnitlig 35 timer ugentligt.Arbejdstiden varierer mellem dag, aften og periodevis enkelte nattevagter. Der arbejdes som udgangspunkt hver anden weekend, samt på helligdage.
Indrykket : 01-03-2017 Ansøgnings frist : 01-09-2017

Fire pædagoger til midlertidige stillinger til SFO Bikuben, Aabybro Skole
Jammerbugt Kommune
SFO Bikuben søger pædagoger til midlertidige stillinger. Stilling 1, 2 og 3 Vi søger tre pædagoger til stillinger på 37 timer ugentligt. Stillingerne er midlertidige i perioden fra den 1. april til den 23. juni 2017. Der kan til stillingerne være knyttet enkelte lektioner i skoledel, men hovedparten af timerne vil knytter sig til vores førskolegruppe Mini Bierne. Stilling 4 I perioden fra den 1. april til den 23. juni 2017 søger vi en skolepædagog til at varetage understøttende undervisning og faglig fordybelse.
Indrykket : 21-02-2017 Ansøgnings frist : 06-03-2017

Pædagog
Tårnby Kommune
Vi søger en pædagog eller ergoterapeut 37 timer om ugen pr. 1. maj 2017 Vi er 6 pædagoger og 1 ergoterapeut, som søger en ny kollega til vores team. Vi har været igennem en kæmpe faglig udvikling det sidste år og lærer stadig i processen. Vil du være med til at gøre os endnu bedre? Vil du være med i udviklingen? Trænger du til nye udfordringer? Og vil du gå vejen sammen med os? Så send en ansøgning til os. Bo- og støtteenheden indeholder to § 107 bofællesskaber, Jershøj og Falhøj, med ialt 11 beboere og hjemmevejlederfunktion til borgere i eget hjem jvf.
Indrykket : 21-02-2017 Ansøgnings frist : 10-03-2017

Pædagoger til Botilbuddet Frydenslund
Botilbuddet Frydenslund
Botilbuddet Frydenslund døgn søger en pædagog på 35 timer snarest mulig og en pædagog til barsel på 35 timer pr. uge fra 15. februar 2017 frem til 15. september 2017 og med mulighed for forlængelse hvis der ønskes yderlig orlov.     Botilbuddet Frydenslund er et nyere døgntilbud til voksne mennesker med forskellige handicaps, under Handicap og Psykiatriafdelingen i Silkeborg kommune.     Vi startede op pr. 1. november 2013 på Frydenslund, beliggende på Grønnegade midt i Silkeborg.
Indrykket : 21-02-2017 Ansøgnings frist : 16-03-2017

SFO Sct. Jørgen søger pædagogmedhjælper
Sct. Jørgens Skole
SFO Sct. Jørgen søger pædagogmedhjælper til en faststilling med tiltrædelse 15. april 2017    Vi søger en pædagogmedhjælper, der er moden, kantage ansvar, er initiativrig, har et godt overblik og meget gerne med erfaringi arbejdet med børn i alderen 6-10 år.     Stillingen har både praktiske og pædagogiskeopgaver i løbet af dagen. Timetal er 20 timer/uge med mulighed for vikartimer iforbindelse med fravær i personalegruppen eller ved andre opgaveløsninger. Defleste timer ligger om eftermiddagen, men vikartimerne er primært omformiddagen i undervisningsdelen.
Indrykket : 20-02-2017 Ansøgnings frist : 27-03-2017

Landsbyen Sølund, Boenhed 44 søger pædagog
Landsbyen Sølund
Pædagog til Landsbyen Sølund boenhed 44. Vi søger en pædagog på 32 timer med skiftende arbejdstid pr. den 1. april eller snarest derefter. Landsbyen Sølund er en boform og et aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Boenhed 44 Boenhed 44 er en specialafdeling for udviklingshæmmede med autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og som desuden har personlighedsforstyrrelser og/ eller psykiatriske diagnoser som overbygning. Flere af beboerne har, selvskadende og/eller udadreagerende adfærd.
Indrykket : 20-02-2017 Ansøgnings frist : 08-03-2017

Pædagoger til Småbørnenes Forsamlingshus
Nørrebro/Bispebjerg Klynge D
Er dit højeste ønske at blive en del af et hus med et højt fagligt niveau? Ønsker du dig en hverdag, hvor du og dine kolleger udfordrer hinanden fagligt, sparrer og udvikler jer og huset i fællesskab? Kan du nikke ja til, at arbejdet med anerkendende og inkluderende pædagogik er det, du brænder for? Småbørnenes Forsamlingshus søger to inkluderende og faglige stærke pædagoger. Den ene stilling som uddannet pædagog, beskæftigelsesgrad 31 timers ugentlig, primært i vuggestueafdelingen med ansættelse start den 1.
Indrykket : 20-02-2017 Ansøgnings frist : 06-03-2017

Børnehuset Nymarken, Mårslet søger 1 pædagogmedhjælper
Børnehuset Nymarken
Om jobbet Børnehuset Nymarken, Nymarksalle 1, 8320 Mårslet søger snarest muligt 1 pædagogmedhjælper til vores børnehavegruppe. Stillingen er på 25 timer pr. uge + 10 timers vikariat i 2-3 måneder. Din profil Vi søger 1 positive og udadvendt kollega, der ikke er bange for at "være på".
Indrykket : 20-02-2017 Ansøgnings frist : 24-02-2017

Tilkaldevikarer til Teglporten Socialpædagogisk Center (dag, aften, nat, weekend)
Rudersdal kommune
Om jobbetTeglporten Socialpædagogisk Center (SPC), under Socialområdet i Rudersdal kommune, søger et antal timelønnede vikarer til vores bofællesskaber og aktivitets- og kompetencecentre på både det psykosociale – og handicapområdet.  
Indrykket : 20-02-2017 Ansøgnings frist : 12-03-2017

Posekær søger nattevagt
Børnehandicapområdet
Børne og unge institutionen Posekær søger 30 timers nattevagt i et barselsvikariat omkring 1. marts 2017 eller snarest herefter.    Posekær er en døgninstitution for børn/unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Der er 24 pladser fordelt på 4 bogrupper.   Posekær er organisatorisk en del af Børnehandicapområdet Aabenraa.
Indrykket : 20-02-2017 Ansøgnings frist : 22-02-2017