Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
Kriminalitetsforebyggende socialrådgiver søges til Ungeafsnit
Børn og Unge
Vi søger en dygtig kollega til en 30 timers stilling, med opgaveansvar indenfor det kriminalitets forbyggende område. Vi har valgt at have større fokus på det kriminalitets forebyggende arbejde, hvorfor vi søger en kollega med erfaring og viden indenfor området.  Dine opgaver vil blandt andet indeholde varetagelse af møder for Samråd for kriminelle unge for Midt- og Vestsjællands politikreds, netværkssamråd, afhøringer i eksisterende sager, varetage § 115 møder i samarbejde med SSP konsulent, deltage i SSP ledergruppemøder, deltagelse i retsmøder i eksisterende sager m.m.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 08-01-2018

Handicaprådgiver søges til Voksenspecialenheden (Barselsvikariat)
Kalundborg Kommune
Om jobbetHandicaprådgiver med særligt fokus i forhold til borgere med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til Voksenspecialenheden i Kalundborg Kommune. (Barselsvikariat)Har du fokus på socialfaglig udvikling, optimering og forankring af den socialfaglige helhedsorienterede sagsbehandling – og vil du være med til at hæve overliggeren for den gode sagsbehandling i Kalundborg Kommune?
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 26-01-2018

Socialrådgivere til Børn og Familie
Hedensted Kommune
Om jobbetAlle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn og Familie betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer både hjemme og i vores institutioner.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 07-01-2018

Socialrådgiver
Sorø Kommune
Lundebo søger en socialrådgiver 30 timer ugentligt pr.1. marts 2018. Frist: 12. januar. Lundebo er et specialcenter i Dianalund for 58 voksne. Lundebo er et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskader ofte kombineret med psykisk lidelse. Borgerne er visiteret efter §§ 83, 85, 105, 107 og 108. På Lundebo arbejder vi med udgangspunkt i beboerens mål og ressourcer ud fra den neuropædagogiske tankegang. Vi samarbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte borger ud fra fælles mål, værdier og hverdagsrehabilitering.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 12-01-2018

Sagsbehandler (barselsvikariat) til Børn og Unge Rådgivningen
SOLRØD KOMMUNE
Børn og Unge Rådgivningen (BUR) i Solrød Kommune søger en sagsbehandler i et barselsvikariat til Familieafsnittet. Stillingen er til besættelse fra den 15. januar 2018 (eller snarest derefter) og forventes foreløbig at strække sig til udgangen af juni måned 2018. Den ugentlige arbejdstid er på 33-37 timer efter aftale. Der er tale om en rådgiverstilling i børn og unge-teamet, hvor du får 5 direkte og tætte kollegaer.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 07-01-2018

Beskæftigelseskonsulenter til Center for Arbejdsfastholdelse
JKA Arbejdsfastholdelse 3
Vil du gøre en indsats for at fastholde sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet, er et job som beskæftigelseskonsulent hos Center for Arbejdsfastholdelse måske noget for dig.  Vores kerneopgave er at skabe progression i borgerens situation og understøtte, at borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes eller, at mulighederne herfor øges.    Vi er landets mest produktive sygedagpengecenter, og vi arbejder helhedsorienteret med en gennemgående sagsbehandler i hele borgerens sygedagpengeforløb.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 14-01-2018

Socialrådgiver, Pædagog eller psykolog, Familieværket
Syddjurs Kommune
Er du Socialrådgiver, Pædagog eller psykolog så er der 4 spændende stillinger ledige i en organisation som har fokus på kvalitet i arbejdet. 4 fuldtidsansatte behandlere søges til Familieværket fra 1-2-2018 ellers snarest derefter.Stillingerne er placeret i følgende specialerne:2 stillinger i Børn- og Familier (0 – 12 år.) (stilling 1+2)1 stilling i team Specialbistand, stilling 3.1 Stilling i psykolog- og behandlerteamet.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 05-01-2018

Familie og Forebyggelse søger to nye familiekonsulenter
Middelfart Kommune
Middelfart Kommunes Familie og Forebyggelsesafdeling søger to nye familiekonsulenter. Middelfart Kommunes Familie og Forebyggelsesafdeling søger to nye kollegaer til Familiehuset. Vi har brug for kollegaer som har lyst til at arbejde med familiebehandling, hvor det primært vil foregår i familiernes eget hjem. Du er enten pædagog eller socialrådgiver, med kompetencer og erfaringer indenfor familiebehandling. Der er tale om en fast stilling, med en arbejdstid på 37 timer ugentligt med start senest 1. marts 2018 gerne før hvis det er muligt.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 18-01-2018

Jobcoach til integration til Job & Kompetencecenter Vest
Holstebro Kommune
Har du et ønske om at fremme jobperspektivet for jobparate flygtninge og familiesammenførte, og understøtte deres afklaring og egen indsats for at komme i uddannelse eller arbejde? Så er du måske vores nye medarbejder.Fokus er på den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, og vi arbejder intenst på, at flest mulige opnår selvforsørgelse hurtigst muligt. Det indebærer en sammenhængende indsats, hvor vi dels har fokus på at gøre de ledige medskabende og selvaktive i deres jobsøgning.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 09-01-2018

Behandler til Rusmiddelcenter Randers.
Randers Kommune
Behandler til Rusmiddelcenter Randers.Rusmiddelcenter Randers søger en dygtig behandler med grunduddannelse som enten socialrådgiver eller pædagog.Stillingen er på 37 timer pr. uge med start den 1. marts 2018.Rusmiddelcenter Randers er Randers Kommunes ambulante tilbud om behandling til borgere med alkohol– og/eller stofproblemer og deres pårørende.
Indrykket : 15-12-2017 Ansøgnings frist : 09-01-2018