KUU-lærer

Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby søger underviser til Bygge- og ejendomsservice-linjen på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er et uddannelsestilbud til unge under 25, der har gennemført 9 års skolegang, og ikke umiddelbart er parat til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er baseret på fagundervisning i kombination med virksomhedspraktik, vejledning og almen dannelse.

Vil du være en del af et skolemiljø:

 • Der er funderet på respekt og ligeværd?
 • Hvor vi sammen skaber succes, glæde, sammenhold og stolthed?
 • Hvor elevernes udvikling er i centrum?
 • Hvor de mange små sejre italesættes og synliggøres?
 • Hvor elevers og ansattes arbejdsmiljø prioriteres højt?

Vi søger en engageret og dygtig underviser, praktisk handymand, med en anderkendende tilgang til eleverne.

Desuden har du kendskab og erfaring i at arbejde med målgruppen og erfaring indenfor ejendomsservice og byggeri.

Vi forventer du:

 • Kan undervise eleverne i brug af forskellige maskiner, håndværktøjer og tekniske tegneprogrammer
 • Er struktureret og god til overblik
 • Kan motivere og engagere eleverne og inddrage dem i planlægnings- og beslutningsprocesserne samt sikre deres progression og fastholde deres udvikling
 • Ser muligheder – ikke begrænsninger i arbejdet, i de unge, i Den kombinerede Ungdomsuddannelse og i samarbejdet med dine kolleger
 • Kan arbejde med eleverne omkring portfolie
 • Vil arbejde tæt sammen med kontaktlærer, kuu-kolleger og skolens øvrige ansatteI samarbejde med eleverne arbejde med ind- og udvendig vedligeholdelse af områder og bygninger, arbejder med mindre produktioner af forskellige produkter og praktiske opgaver

Du har:

 • Erfaring indenfor undervisning
 • Kontakter indenfor entreprenører, tømrere-, smede- og andre håndværksvirksomheder og/eller i produktions- og industrivirksomheder samt boligselskaber.
 • En relevant uddannelse som håndværker

På Fabrikken har vi et godt arbejdsmiljø, dejlige elever, søde kolleger, højt til loftet, og kort vej mellem leder og ansatte. Vi har månedlig supervision og et tæt og respektfuldt samarbejde med tværfaglighed og fællesskabet  i højsædet. Vi arbejder med bæredygtighed, miljø og livsglæde.

Se mere om Fabrikken på www. Fabrikken.nu og om kuu på www. Erhvervsassistent.dk  

Løn og ansættelsesvilkår: Der er tale om en 85 % stilling, der aflønnes i henhold til LC/OC Fællesoverenskomsten samt Organisationsaftale for ledere og lærere ved Produktionsskoler  

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4 og 5

Stillinger skal besættes senest fra 1. marts 2017.

Ansøgning sendes til Birgitte@fabrikken.nu og skal være skolen i hænde senest 20. Januar 2017, kl. 12.00.

For yderligere information kontaktes forstander Birgitte Koch tlf.: 28 83 70 19   

Virksomhed: 
Produktionsskolen i Tårnby
Kontakt navn: 
Koch Birgitte
Kontakt telefon: 
28837019
Kontakt email: 
birgitte@fabrikken.nu
Ansøgnings frist: 
20-01-2017