Lægesekretærelev 2017

Region Hovedstaden søger lægesekretærelever med start 1.oktober 2017.  
 
Region Hovedstaden ønsker at uddanne lægesekretærelever med høj værdi for det danske sundhedsvæsen,og vi tilbyder et aktivt og spændende uddannelsesmiljø med fokus på din læring.   
 
Som lægesekretærelev i Region Hovedstaden kommer du ipraktik på forskellige hospitaler og stifter bekendtskab med flere lægeligespecialer. 
 
Sundhedsplatformen, der samler informationer om patienten ién elektronisk journal, er omdrejningspunkt for lægesekretærens arbejdsopgaver. Helt grundlæggende skal du derfor både have flair og interessefor at arbejde med IT. 
 
Vi vægter 

 • Professionalisme – at du er fagligt dygtig og har sans for deltaljer 
 • Ordentlighed – at du møder patienter, pårørende og kolleger med respekt, og at du er indbegrebet af høj arbejdsmoral 
 • Fremsynethed – at du er nysgerrig og har lyst til forandringer 

Vi forventer, at du har et højt niveau i dansk grammatik ogretskrivning. 
 
Lægesekretærens rolleog opgaver 
Du skal, som hospitalets sundhedsadministrative medarbejder,sikre et veltilrettelagt og koordineret patientforløb, og du vil blandt andet beskæftigedig med: 

 • Afstemning og håndtering af arbejdslister  
 • Håndtering af indgående og udgående henvisninger 
 • Registrering, kodning og validering af klinikernes kodning 
 • Håndtering af prøvesvar  
 • Indlæggelse, overflytning og udskrivning af patienter 
 • Sikre overgange til ambulant forløb 
 • Besvare henvendelser fra patienter og pårørende 
 • Koordinere forløb i samarbejde med læger, sygeplejersker og eksempelvis terapeuter 
 • Bestilling af tolk, transport, materialer mv. 

Skole 
Du skal på fire skoleophold af 3-4 ugers varighed påHandelsskolen København Nord, og 1. skoleophold ligger i oktober måned.  
 
Adgangskrav 
Du skal have gennemført og bestået et affølgende grundforløb:

 • EUX kontor 
 • 2-årig HG med adgang til kontor offentlig administration lægesekretær 
 • 1-årig HGV med adgang til kontor offentlig administration lægesekretær 
 • HHX med EUS 5 uger kontor 
 • STX/HF/HTX med EUS 10 uger kontor eller HGS med adgang til kontor offentlig administration lægesekretær 

Hvis du er i tvivl, om du opfylderadgangskravene, skal du kontakte en studievejleder på en handelsskole. 
 
For at komme ibetragtning til elevstillingen skal du vedlægge

 • Ansøgning og CV
 • Kun adgangsgivende eksamensbeviser 
 • 9. klasses afgangsprøve 

Ansøgningsfrist: 19. februar 2017. 
 
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 17, 18 og19. 
 
Løn ogansættelsesvilkår 
Du kan læse mere om løn og ansættelsesvilkår forlægesekretærelever på HK’shjemmeside.  

Virksomhed: 
Sektion for grunduddannelse
Kontakt navn: 
Christensen Lotte Gramkow
Kontakt telefon: 
38669984
Kontakt email: 
lotte.gramkow.christensen@regionh.dk
Ansøgnings frist: 
09-02-2017
LIKE SIDEN HER
- og få job-notifikationer på Facebook!