Naturmedarbejder

Arbejdssted: By- og
Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Arbejdstid: 37 timer
ugentligt med flekstid.

Ansættelsestidspunkt: 1. april 2017
eller hurtigst muligt.

Hvad kan vi tilbyde:

Vi søger en ny kollega med
erfaring inden for naturområdet til sagsbehandling, planlægning og
naturplejeprojekter. Din faglighed skal også bidrage til helhedsorienterede
løsninger på tværfaglige opgaver/projekter, og du bliver en del af et højt
fagligt miljø med engagerede kollegaer.

Funktioner:

 • Sagsbehandling
  efter Naturbeskyttelsesloven 
 • Naturpleje på
  §3-arealer og Natura 2000-områder, herunder kontakt til lodsejere,
  entreprenører m.m. 
 • Naturplanlægningsopgaver 
 • Føre
  tilsyn med og udføre botaniske vurderinger på naturarealer 
 • Bidrage til
  realisering af tværfaglige opgaver og projekter, som f.eks. vådområdeprojekter,
  miljøgodkendelser på husdyrbrug, vandindvindingstilladelser m.m. 

Kvalifikationer:

 • Erfaring
  med myndighedsbehandling på naturområdet 
 • Bred biologisk
  viden og botanisk indsigt 
 • Erfaring
  med gennemførelse af naturgenopretnings- og naturplejeprojekter 
 • Gode formidlings-
  og forhandlingsevner og lyst til dialog med lodsejere, rådgivere og
  entreprenører  
 • En holdspiller
  med evne og lyst til at løse opgaver på tværs af fagligheder 
 • Uddannelse som biolog,
  landskabsarkitekt, skov- og landskabsingeniør eller lignende 
 • Kørekort til
  personbil 
 • Kender til
  rollerne i et politisk styret system 
 • Vi prioriterer i
  Miljøområdet at løse en række opgaver og projekter på tværs af afdelingerne,
  for at sikre synergi, fleksibilitet og kompetenceudvikling. Afhængig af dine
  kompetencer og interesser vil du derfor på sigt, ud over Naturteamets opgaver,
  evt. også skulle bidrage til en række af de andre opgaver og projekter, der
  løses af miljøområdets afdelinger. 

Hvem er vi?

I Kolding står bæredygtighed
højt på dagsordenen, og vi har store ambitioner for hele miljøområdet. Vi
arbejder med afsæt i visionen ’Kolding - Vi designer livet’ og anvender
designmetoder til at finde de bedste løsninger sammen med og for borgere,
virksomheder, og andre samarbejdspartnere. 

 

I By- og
Udviklingsforvaltningen styrker og udvikler vi Kolding Kommune som en attraktiv
bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe
positive forandringer for både samarbejdspartnerne og medarbejdere. Her er højt
til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og
personlige udvikling. 

 

Du bliver tilknyttet
afdelingen Natur & Vand, der organisatorisk er placeret
i Miljøområdet i By- og Udviklingsforvaltningen sammen med afdelingerne Klima
& Bæredygtighed, Industri, Jord og Grundvand samt Landbrug & GIS. I
Miljøområdet er vi ca. 50 administrative medarbejdere. Lederstilen i
Miljøområdet er motiverende med stor fokus på uddelegering, medarbejder
inddragelse og det tværgående samarbejde. 

 

I
Natur & Vand er vi 14 medarbejdere som arbejder med et bredt udvalg af opgaver
i tilknytning til tør natur, overfladevand og kysterne. Det drejer sig f.eks.
om opgaver i forhold til vandområdeplaner, Natura 2000-planerne, vandløbsrestaureringsprojekter,
naturgenopretningsprojekter, naturpleje, stiprojekter samt sagsbehandling og
tilsyn efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og kystbeskyttelsesloven.
Desuden har vi ansvaret for naturvejledning og en række formidlings- og
kommunikationsopgaver på natur- og miljøområdet.  

Opgaverne løser vi i 4
fagteams (Vandløb, Natur, Kyster og Formidling) samt et Spildevandsteam, der er
nedsat på tværs af Industri- og Landbrugsafdelingen samt Natur & Vand.
Større projekter og planer, løses i projektgrupper, der er sammensat på tværs
af forskellige fagområder og i nogle tilfælde med deltagelse af eksterne
parter, som f.eks. Landbruget, SVANA, sportsfiskerne m.m. Vi har en nogenlunde
ligelig kønsfordeling, en jævn aldersfordeling og en bred uddannelses- og
erhvervsmæssig erfaring. Vi har travlt, men prioriterer også at det skal være
sjovt og udfordrende at gå på arbejde.   

Løn: I henhold
til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Afdelingsleder Inger Birkebæk
Madsen, tlf.: 20 18 41 72 eller Julia Gram Jensen tlf. 79797441. Der er
juleferie fra fredag den 23. december 2016 kl. 14.15 til mandag den 2. januar
2017 kl. 08.00

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 23.
januar 2017

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt 7. februar
2017.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=e6eed24a)

Virksomhed: 
By- og Udviklingsforvaltningen
Kontakt navn: 
Veber Kurt
Kontakt telefon: 
79797979
Ansøgnings frist: 
22-01-2017
LIKE SIDEN HER
- og få job-notifikationer på Facebook!