Speciallæge i intern medicin, gerne geriater, Geriatrisk Klinik, Aabenraa

Geriatrisk Klinik,som er en del af Center for Ortopædi og Medicin ved Sygehus Sønderjylland iAabenraa, søger en afdelingslæge eller en overlæge pr. 1. april 2017 eller snarestherefter. 
 
Geriatrisk Klinik har 21 senge og vi er i en rivendeudvikling, derfor søger vi en ny kollega, hvor vi har en forventning, om at du udoverdine faglige kompetencer og engagement har en holistisk tilgang og ser enmulighed i aktivt at bidrage til den fortsatte udvikling af den GeriatriskeKlinik. Egne faglige interesser vil i vid udstrækning kunne imødekommes. Vi erogså fleksible i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden. Stillingen er for tidenvagtfri.
 
Undervisning og supervision eren naturlig del af hverdagen. Vi er i gang med at opnå UL-kompetencer og vi harbl.a. vore eget UL-apparat. Ud over den kliniske hverdag er der plads tilforskning samt faglig videreudvikling. Du får en enestående mulighed for atsætte dit personlige præg på klinikken f.eks. inden for akut geriatri,ortogeriatri, demens, fald eller polyfarmaci ved at være en del af teamet oghave ansvar herfor. 
 
Vi er en meget engageret Geriatrisk Klinik, hvortværfaglighed omkring patient og forløb er i højsædet. I klinikken vil du mødenogle kompetente teams, som lægger vægt på samarbejde, trivsel og arbejdsmiljø.Det skal fremhæves. at vi på trods af travlhed i hverdagen har et godt ogkollegialt hjælpsomt team, hvor vi arbejder med en flad struktur på tværs affaggrupper med stort respekt for hinanden. 
 
Sengeafsnittet rekrutterer overvejende sine patienter fraFAM. Desuden modtages patienter henvist fra almen praksis samt efter henvisningog tilsyn fra andre specialafdelinger. Vi har et stadigt tættere samarbejde med Ortopædisk Klinik og modtager i stigende grad ortopædkirurgisk færdigbehandledepatienter. 
 
Geriatrisk Klinik har aktivitet på 2 matrikler i SygehusSønderjylland. Sengeafsnittet ligger i Aabenraa. Den væsentligste del afambulatoriekapaciteten findes i Sønderborg, hvor der kun er ambulantvirksomhed. Her modtages patienter til udredning for bl.a. osteoporose, fald,funktionstab og demens. Vi er en del af demensenheden i samarbejde medneurologer og geronto. I Aabenraa findes en mindre ambulant virksomhed især medopfølgning efter indlæggelse. 
 
Geriatrisk Klinik er uddannelsessted for hoveduddannelsen igeriatri inklusive introstillinger samt KBU-læger. 
 
 
Løn- ogansættelsesvilkår: 
 Sker i henhold til overenskomst og aftale 
 
Yderligereoplysninger: 
Ring til klinikleder Helle Schütt Schade på 24 40 38 17 ellerspecialeansvarlig overlæge BarbaraRatajczyk på 24 82 14 07. 
 
Ansøgningsfrist ogsamtale: 
Ansøgningsfristen er fredag den 17. februar 2017 
Ansættelsessamtaler er planlagt til uge 8 2017 

Virksomhed: 
Center for Ortopædi og Medicin
Kontakt navn: 
Schütt Schade Helle
Kontakt telefon: 
24403817
Ansøgnings frist: 
15-02-2017