Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, søger læge til introduktionsstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, søger læge til introduktionsstilling. 
 
Om os 
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. 
 
Vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi fører tilsyn med den sundheds- faglige virksomhed i sundhedsvæsenet, udsteder autorisationer til sundhedspersoner og administrerer rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser. På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser. 
 
Vi er mere end 400 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet. 
 
Tilsyn og Rådgivning Nord har omkring 30 medarbejdere, herunder læger, sygeplejersker, farmaceut, jurist og administrativt personale. Vi har løbende ansat læger på vej mod speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. 
 
Hovedparten af enhedens arbejdsopgaver ligger inden for tilsynsområdet, men vi varetager også andre opgaver som fx retslægelige ligsyn, sagsbehandling af anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljøsager. Vi udfører både et individtilsyn og et generelt tilsyn på sundhedsområdet i henhold til sundhedsloven og autorisationsloven. Formålet med tilsynet er blandet andet at identificere sundhedspersoner, organisatoriske enheder eller behandlingsområder som udgør en risiko for patientsikkerheden eller patienternes retsstilling. Inden for de kommende år skal tilsynet omlægges til et risikobaseret tilsyn. 
 
Enheden er præget af et godt og tæt samarbejde mellem kolleger inden for og på tværs af fag- grupper, og der er derfor altid mulighed for sparring om opgaver og beslutninger. 
 
Dine arbejdsopgaver 
• Tilsynsopgaver, herunder samtaler med autoriserede sundhedspersoner samt udgående tilsynsbesøg. 
• Rådgivning af offentlige myndigheder i sundhedsjuridiske spørgsmål. 
 • Retslægelige opgaver, under retslægelige ligsyn. 
 • Håndtering af opgaver i relation til anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, hygiejne, miljømedicin og trafikmedicin. 
 
Din baggrund 
Vi forventer, at du har en uddannelse som læge, og at du har interesse for varetagelse af administrative samfundsmedicinske opgaver, herunder gerne tilsynsopgaver og interesse for det sundhedsjuridiske område. Vi kan til gengæld tilbyde dig ansættelse som introduktionslæge i samfundsmedicin. 
 
Derudover har du: 
• En høj faglighed 
• Et godt overblik og selvstændigt kan tilrettelægge dine arbejdsopgaver 
• Tager ansvar for dit arbejde og leverer resultater til tiden 
• Er motiveret af at nå fastsatte kvalitets- og produktionsmål 
• Arbejder systematisk, målrettet og er god til at træffe beslutninger 
 
Vi lægger desuden vægt på, at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, da arbejdet indebærer samarbejde med forskellige faggrupper både internt i styrelsen og eksternt. 
 
Vi tilbyder 
Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger, får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen som introduktionslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger. 
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med start den 1. marts 2017, eller snarest derefter. 
 
Vil du vide mere? 
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte Enhedschef Charlotte Hjort, tlf. 7222 9331 eller Overlæge Karin Meyer, tlf. 7222 9340. 
 
Er du interesseret? 
Så send os din ansøgning med CV og eksamensbevis elektronisk via linket nederst i stillingsannoncen på www.stps.dk senest den 31. januar 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 2017. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Virksomhed: 
Tilsyn og Rådgivning Nord
Kontakt navn: 
Hjort Charlotte
Kontakt telefon: 
72229331
Ansøgnings frist: 
31-01-2017