Tre introduktionsstillinger i intern medicin/lungemedicin på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Tre introduktionsstillinger i intern medicin/lungemedicin på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Tre 1-årige introduktionsstillinger er ledige til besættelse på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, én per 1. februar (nr. 1309620-01-i-06), én per 1. marts (nr. 1309620-01-i-07) og den sidste per 1. april (1309620-01-i-03).

Om afdelingen

Lungemedicinsk Afdeling har 2 sengeafsnit. Næsten alle patienter indlægges akut. Vi udreder og behandler patienter med lungemedicinske og infektionsrelaterede lidelser, men der er også et stort indtag af patienter med generelle medicinske problemstillinger. Der tilbydes NIV-behandling i sengeafsnittene, og vi lægger pleuradræn døgnet rundt.

Vi har et stort lungemedicinsk ambulatorium med alle faciliteter til invasiv diagnostik samt avanceret respirationsfysiologisk udstyr. Der vil være mulighed for oplæring i pleuracenteser, pleuradrænanlæggelse etc.

Har du lyst og gå-på-mod, er der masser at lære og også mulighed for at deltage i forsknings- og kvalitetsprojekter i afdelingen. 

Forvagtslaget, som du vil blive en del af, er 2-delt og 7-skiftet og indeholder også medicinske skadestuevagter i dag- og aften/nat-tjeneste. Efter kvalifikationer vil du som forvagt varetage 7-skiftet vagt i Medicinsk Modtage Afsnit eller i Akutmodtagelsen. Der er på hospitalet en Fælles Medicinsk Bagvagt tilstede fra kl. 18.00-08.30. Denne funktion varetages af læger i hoveduddannelsesforløb. Herudover er der i afdelingen specialebagvagt med tilstedeværelse til kl. 21 på hverdage (kl. 18.00 i weekenden) med efterfølgende rådighedsvagt hjemmefra. Specialebagvagten bemandes af speciallæger i lungemedicin og enkelte 1.reservelæger.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejde i et godt arbejdsmiljø med høj prioritering af uddannelse samt udvikling af faglighed og professionalisme.

Eventuelle yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Helle Frost Andreassen, tlf. 4026 0865.

 

Ansøgningsfrist

27. januar 2017 kl. 12.00.

 

 

 

Virksomhed: 
Lungemedicinsk Afdeling L
Kontakt navn: 
Andreassen Helle Frost
Kontakt telefon: 
40260865
Kontakt email: 
Helle.Andreassen@regionh.dk
Ansøgnings frist: 
15-02-2017