Uddannelsesvejleder til UU Vallensbæk

Uddannelsesvejledertil UU Vallensbæk 
 
Vallensbæk Kommune prioriterer en bredvejledningsindsats. 
I UU Vallensbæk er vi overbeviste om, at alle unge, uanset forudsætninger, kanhave brug for vejledning. I denforbindelse søger vi en ny kollega til UU Vallensbæk, gerne med erfaring fravejledningsarbejdet i folkeskolen, på uddannelsesinstitutioner,produktionsskole eller anden sammenhæng. 
 
I Vallensbæk Kommune ønsker vi at gøre en forskel foralle vores unge.  
Vi ønsker at målrette vores vejledningsindsats, så den hele tiden er tæt på denunge og tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, samtidig med at derbliver sikret en sammenhæng og progression i vejledningen. Dette gælder såvelafklarede, som uafklarede unge. Vi sikrer uddannelses- og erhvervsvejledningtil alle kommunens unge fra 7. klassetrin til 25 år. 
 
UU Vallensbæk er et lille center og derfor har vikontinuerligt brug for intern dialog, sparring og samarbejde om udførslen ogudviklingen af vores opgaver.  
 
Dig: 
 
Du er ikke tilhænger af ”vi plejer”,men vil hellere have mulighed for at byde ind med dine kvalifikationer ogpåvirke dit arbejdsfelt og din/vores arbejdsplads.  
 
Du har mod på at gå i dialogmed kolleger om de muligheder og udfordringer, du kan se. Du kan sedig selv som en del af et ’ungt’ UUCenter, hvor der stadig er ikke-afprøvede/ikke-udviklede arbejdsopgaver, hvorder ikke altid er et tydeligt svar på opgavens indhold og løsning. 
 
Du sætter pris på enarbejdsplads, hvor arbejdstiden er fleksibel, kollegerne humoristiske,nysgerrige og ambitiøse og dit bidrag værdsættes.  
 
Du ønsker en arbejdsdag medmange forskelligartede opgaver og formår samtidig at bevare fokus påkerneopgaven. Du tænder på et job, hvor alle arbejder imod et fælles mål, og dutænker, som vi gør, at drift og udvikling er to sider af samme sag. 
 
Vi forventer af dig:
 

  • Stærke pædagogiske og sociale kompetencer, samt et rummeligt og helhedsorienteret ungesyn og en evne til at være synlig og professionel blandt unge og voksne. 
  • Du har måske baggrund og erfaring som UU-vejleder eller lignende, og du har enten afsluttet, er i gang med eller er indstillet på at læse en diplomuddannelse i vejledning. 
  • Du brænder for vejledning af unge. Både de unge, som ikke er parate og har stor brug for vejledning, og dem som bare ikke ved hvilken retning, de skal vælge, hvad enten det er i folkeskolen eller i ungevejledningen. 
  • Du har erfaring og har lyst til de obligatoriske vejledningsaktiviteter.  
  • Det vil være en fordel med en snert af interesse i at mestre IT-registrering og dokumentation. 
  • Et indgående kendskab til de unges valgmuligheder, forudsætninger og udfordringer i uddannelsessystemet, og du kan planlægge og gennemføre vejledningsforløb i tæt samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser. 
  • Gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner. 
  • Gode samarbejdsevner og selvstændighed. Du forstår at samarbejde med dine kollegaer og eksterne partnere om opgaver, men samtidig har du evnen og lysten til også at arbejde selvstændigt med nogle opgaver.  

 
I Vallensbæk ønsker vi at styrke vejledningsindsatsen moden vejledningspraksis, hvor forskellige fagligheder og kompetencer påtager siget fælles ansvar for at klæde de unge og deres forældre bedst mulig på til attræffe det rette ungdomsuddannelsesvalg. Vi fokuserer på overgangen frafolkeskole til ungdomsuddannelse, og vi arbejder med håndholdte indsatser forat fastholde de unge i uddannelse.
 
Er du blevet nysgerrig, og har du behov for mereinformation, spørgsmål eller et besøg? Så er du velkommen til at kontakte ungdomsskole-og UU leder, Lars Elmkjær, på telefon: 4797 4797 / 5154 6065 eller UU afd.leder Jacob Hammer-Helmich på telefon: 4797 4795 / 6119 0484. 
 
Praktisk info:  
 
Stillingen er på 37 timer om ugen, og ønskes besat senest d. 1. april 2017.  
 
Ansættelsen er organisatorisk placeret i Ungdomsskolen,men arbejdsopgaverne er primært i UU Vallensbæk.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold tilkvalifikationer og gældende overenskomst for området. 
 
Ansøgningsfrist: d. 1. feb. 2017 Kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted d.6. eller 7. feb. 
 
Vallensbæk Kommune arbejder på at blive digital.Stillingen søges ved at klikke på ’søg stillingen’ eller ved at gå ind på http://www.vallensbaek.dk/job og søge viastillingsopslaget.  
 
Vi tager referencer hos tidligere arbejdsgivere. Hvis du bliver indkaldt tilsamtale, bedes du medbringe kontaktoplysninger på minimum to referencer. Viindhenter desuden børneattest. 
 
Du skal være indstillet på at kunne have flere arbejdssteder. Det er derfor enfordel, at du kan benytte egen bil i forbindelse med arbejdet. 
 


 
 
 
 
 
 

 

Virksomhed: 
Ungdomsskolen
Kontakt navn: 
Elmkjær Lars
Kontakt telefon: 
479747975154606
Kontakt email: 
LE@vallensbaek.dk
Ansøgnings frist: 
01-02-2017