UU-Vejleder søges til UU Vest Region Hovedstaden

Vi søger en ny kollega til at indgå i vores hold af 12 engagerede og erfarne vejledere som yder professionel uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning til børn og unge i Frederikssund og Egedal kommuner. 

Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. marts 2017.

UU Vest Region Hovedstaden lægger vægt på, at vores målgrupper som er elever i grundskolen (fra 7. klasse) og unge op til 25 år, oplever sammenhæng og progression i vejledningen. Med vejledningssamtaler, gruppevejledning samt kollektiv vejledning i grundskolen har vi samarbejde med skolerne fokus på elever med behov for en ekstra indsats og på at udvikle alle elevers forudsætninger til valg af uddannelse.

I de unges videre forløb er vores vejledning, aktiviteter og samarbejde med andre ungeaktører målrettet de unge, der ikke umiddelbart kan vælge og/eller gennemføre ungdomsuddannelse. Endvidere forestår og koordinerer vi en række kollektive vejledningsaktiviteter for elever og deres forældre samt for de unge i vores målgruppe.

I UU Vest 

 • har vi fokus på inklusion, differentieret vejledning og unge med særlige behov
 • vægtes en proaktiv og kontinuerlig vejledningsindsats, der udfordrer og udvikler de unges valgkompetencer
 • er vi udviklingsorienteret både internt og i samarbejdet med kommuner og øvrige aktører
 • er administrationen og ledelse placeret på Odinsvej 4B i Frederikssund

Vi forventer, at du

 • har diplomuddannelse i vejledning eller tilsvarende
 • evner den professionelle vejledningssamtales værktøjer til at motivere og afklare elever og unge
 • er opdateret i viden om uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold
 • kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og disciplineret med ansvar overfor den fælles ramme
 • kan indgå positivt og ydende i vores kollegiale fællesskab med godt humør og engagement
 • er indstillet på at have flere arbejdssteder, bl.a. på skoler, og mange samarbejdsrelationer
 • kan samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældre i grundskolen, med jobcentre, med uddannelsessteder og med kommunale ungeaktører
 • kan medvirke i vores fælles arbejde om udviklingen af vejledningens indhold og kvalitet
 • gerne har kendskab til grundskoleområdet
 • kan være opsøgende i vejledningsindsatsen for unge under 25 år
 • kommunikerer tydeligt både mundtligt og skriftligt
 • er indstillet på netværksbaseret samarbejde med både brugere og kollegaer
 • har erfaring med IT og er indstillet på at lære vores IT-baserede værktøjer at kende
 • kan sætte dig ind i lovgivningen på området, der er kendetegnet af stor kompleksitet
 • har gyldigt kørekort og kan benytte egen bil i jobbet (indebærer kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver)

Hvad kan vi tilbyde

 • et varieret - og til tider hektisk - job med en mangfoldighed af vejledningsopgaver
 • indflydelse på udviklingen af vores vejledning og virksomhed
 • et kollegialt samarbejde, sparring og vidensdeling med faglig udvikling og nytænkning som vigtige ingredienser
 • en ´føl´-ordning i starten af din ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelse sker i UU Vest som er et § 60 selskab ejet af Frederikssund og Egedal kommuner.

Ydereligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerleder Helge Borum pr. tlf. 2469 3717 eller e-mail hebor@frederikssund.dk

Ansøgningsfristen er d. 5.2.2017 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes d. 13.2.2017 på Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund

Ansøgning med relevante oplysninger og CV sendes pr. mail til: uuvest@uuvest.dk mrk. ´vejleder´

UU Vest Region Hovedstaden, Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund, T: 2469 3700

www.uuvest.dk

Virksomhed: 
Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest Region Hovedstaden
Kontakt navn: 
Jensen Jeanett
Kontakt telefon: 
24693700
Kontakt email: 
jjeje@frederikssund.dk
Ansøgnings frist: 
05-02-2017