Vælg region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden, Sjælland og Bornholm
Grønland
Vælg kommune
Vælg job hovedkategori
Vælg job underkategori
Vælg job title
2 vikarer for reservelæger på Børne- og ungeafdelingen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Sydvestjysk Sygehus
Til børne- og ungeafdelingen i Esbjerg søges to vikarer for reservelæger i 6 måneder fra 1. november 2018 eller efter aftale. Børne- og ungeafdelingen er en del af Sydvestjysk sygehus i Esbjerg. Afdelingen har et optageområde på cirka 225.000. Den er beliggende i lyse og venlige lokaler. Afdelingen råder over 22 senge på en afdeling for børn og unge fra en måneds alder til 18 års alder. Der er omkring 4000 indlæggelser årligt. Der er desuden 13 neonatale pladser i mor-barn centeret.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 31-08-2018

Afdelingslæge (akut pædiatri) børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands hospital
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
1 stilling som Afdelingslæge med funktion inden for akut pædiatri søges til Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød Stillingen er ledig til besættelse 1.11.18 . Stillingen ønskes besat af en ansøger som: - er speciallæge i pædiatri - har interesse for og/eller erfaring indenfor fagområdet - har erfaring indenfor almen pædiatri - har erfaring med neonatologi - har gode organisatoriske evner - har gode samarbejdsevner - gerne erfaring indenfor kvalitetsarbejde eller forskning
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 16-09-2018

Afdelingslæge (astma/allergi) til børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Afdelingslæge med funktion inden for astma/allergi/pulmonologi søges til Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød Stillingen er ledig til besættelse 1.11.18 . Stillingerne ønskes besat af en ansøger som: - er speciallæge i pædiatri - har interesse for og/eller erfaring indenfor fagområdet astma/allergi/pulmonologi - har erfaring med akut og almen pædiatri - har erfaring med neonatologi - har gode organisatoriske evner - har gode samarbejdsevner
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 16-09-2018

Speciallæger i Almen Medicin, Nuuk, Grønland
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Almen medicin i Nuuk, Grønland Vikariater af mindst 2 måneders tilbydes i Nuuk for 2018 og 2019. Der er fleksibel tiltrædelsesdato. Dronning Ingrids Sundhedscenter søger speciallæger i Almen Medicin. Vikariaterne har en varighed af minimum 2 måneder.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 12-10-2018

Reservelæge søges til landets største smerteklinik på Friklinikken i Region Syddanmark
Friklinikken
Med 2500 kroniske nonmaligne smertepatienter om året har vi travlt på Friklinikken i Region Syddanmark, og derfor søger vi en reservelæge/afdelingslæge til Smerteklinikken. Smerteklinikken er landets største smerteklinik, og vi modtager ugentligt ca. 60 nye henvisninger på patienter med kroniske smerter. Friklinikken er godkendt til varetagelse af behandling af kroniske non-maligne smertetilstande på regionsfunktionsniveau.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 16-09-2018

Ledende overlæge til Infirmeri Midtjylland på Flyvestation Karup
Forsvarets Sundhedstjeneste, Skalstrup
Infirmeri Midtjylland er placeret på Flyvestation Karup, og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sundhedstjeneste.På infirmerierne leverer vi læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmerierne understøtter Forsvarets operative enheder, og foretager årligt et stort antal rutinemæssige helbredsvurderinger.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 03-09-2018

Læge med interesse for immunologi, Rigshospitalet
Rigshospitalet
Ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet er en introduktionsstilling (stillingsnr. 1301152-62-i-1) ledig til besættelse den 1. november 2018 eller snarest derefter. Stillingen er enkeltstillingsklassificeret til det lægelige speciale Klinisk Immunologi, men kan være kompetencegivende indenfor andre specialer så som infektionsmedicin, hæmatologi og pædiatri. Introduktionsstillingerne er tidsbegrænset til 1 år. Stillingerne er kun med dagvagtsfunktion.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 12-09-2018

Speciallæge i kirurgi til Slagelse Sygehus
Region Sjælland
Erfaren speciallæge i kirurgi til den Regionale fællesvisitation for kirurgi samt til arbejde med opgaver relateret til visitation og planlægning. Fællesvisitationen for kirurgi i Region Sjælland ligger fysisk på Slagelse Sygehus, men opgaven kan uproblematisk varetages fra regionens øvrige kirurgiske afdelinger. De øvrige opgaver i stillingen relateret til visitation samt planlægning varetages på Sjællands Universitetshospital i Køge.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 07-09-2018

Fødevarestyrelsen søger en dyrlæge til en tidsbegrænset ansættelse i kødkontrollen ved Danish Crown Blans
Kødkontrollen, Danish Crown Blans
Vi søger en dyrlæge til en tidsbegrænset fuldtidsstilling i perioden fra d. 01.09.2017 (eller snarest derefter) og 6 måneder frem. Kødkontrollen i Blans Kødkontrollen i Blans består udover 2 sektionsledere af 7 dyrlæger (3 på deltid), 36 tilsynsteknikere og 2 sekretærer.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 09-09-2018

Specialtandlæge til Rødovre Kommunes Tandpleje
Den Kommunale Tandpleje
Om jobbet Vil du være med til at præge fremtidens sundhedsfremmende tandpleje? - så er du måske vores nye specialtandlæge Da vores specialtandlæge efter 14 år i Rødovre er gået på pension, søger vi pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter, en udviklingsorienteret specialtandlæge med bred klinisk erfaring. Stillingen er på 28 timer ugentligt.
Indrykket : 17-08-2018 Ansøgnings frist : 20-08-2018