Privacy Policy – www.workwithus.dk

 
I det følgende redegøres der for, hvordan WorkWithUs.dk, anvender personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du bruger workwithus.dk og vores facebooksider.


1.        Indsamling af personlige oplysninger

WorkWithUs indsamler ingen brugerdata udover hvad Facebook normalt opsamler på de sider, der hostes af Facebook men administreres af workwithus.dk. Vi tracker trafikken vha. af Google.

Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig.


2.        Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Dette er også tilfældet for de databehandlere, som vi anvender. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 
3.        Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.
 
WorkWithus.dk