WorkWithUs
close-button

Handelsbetingelser

– for jobannoncering på WorkWithUs.dk, som er ejet af ncom aps.
 

Alle handler mellem kunden og ncom foretages i henhold til nedenstående handelsbetingelser.


Priser

Alle priser vist på WorkWithUs.dk er underlagt flg. betingelser.

Alle priser er i danske kroner og tillægges moms samt eventuelle kommende skatter eller afgifter bestemt ved lov.

WorkWithUs.dk tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.


Jobannoncering

WorkWithUs.dk optages kun jobannoncer med tilbud om ledige jobs. Alle jobannoncer skal overholde de lovmæssige regler, der er gældende for jobopslag.


Nægtelse af visning af jobannoncer på WorkWithUs.dk

WorkWithUs.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af jobannoncer på WorkWithUs.dk, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller WorkWithUs.dks interesser. WorkWithUs.dk påtager sig intet ansvar for visning af jobannoncer på WorkWithUs.dk, der er i strid med lovgivningen.


Nægtelse af oprettelse af virksomhed som bruger på WorkWithUs.dk

WorkWithUs.dk forbeholder sig ret til at nægte oprettelse af virksomheder, eller virksomheders annoncer, der er i strid med gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller WorkWithUs.dks interesser i øvrigt. WorkWithUs.dk påtager sig intet ansvar for jobannoncer og/eller anmodninger, der strider mod lovgivningen. 


Visningsdato/-placering

Visningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videst mulig udstrækning. Alle jobannoncer på WorkWithUs.dk vises i et fast programmeret design.


Visningsperiode for jobannoncer

Visningsperioden for en jobannonce på WorkWithUs.dk er fra indrykning til ansøgningsfristens udløb + 1 dag.


Ordrebekræftelse

Der fremsendes en ordrebekræftelse til alle kunder via mail. Ordrebekræftelsen sendes til den mailadresse kunden har oplyst og indeholder annoncespecifikation og pris. 


Leveringsbetingelser

Indenfor normal arbejdstid offentliggøres alle annoncer inden for 4 timer. Uden for normal arbejdstid offentliggøres alle jobannoncer hurtigst muligt.


Betalingsbetingelser / Fakturering

Den normale kredittid er netto kontant 14 dage fra fakturadato.

Fakturering af enkelte jobannoncer og tilvalgsprodukter sker straks efter jobannoncens publicering.

Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned til betalingen sker.


Betaling

WorkWithUs.dk fremsender faktura til betaling. Faktura sendes til den kontaktperson, der er oplyst ved oprettelse af bruger.


Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest fem dage efter jobannoncens første visningsdag. Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse. WorkWithUs.dk er uden ansvar for eventuelle tab kunden måtte lide som følge af tryk-, taste- eller hørefejl. Fejl og mangler ved jobannoncen, som ikke skyldes kunden eller dennes reklamebureau, vil efter WorkWithUs.dk.dks skøn over den eventuelle værdiforringelse blive godskrevet forholdsmæssigt. En godskrivelse kan aldrig overstige det fakturerede beløb for jobannoncen.

Henvendelse ved reklamation bedes rettet skriftligt til WorkWithUs.dk på: kontakt@workwithus.dk/kontakt


WorkWithUs.dk ansvar

WorkWithUs.dk eventuelle erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab er i alle situationer og uanset årsag til reklamationen begrænset til maksimalt at kunne udgøre et beløb, der svarer til det beløb kunden er faktureret for det pågældende produkt eller den pågældende ydelse.


WorkWithUs.dk rettigheder

WorkWithUs.dk betinger sig retten til at lagre alle informationer.

WorkWithUs.dk forbeholder sig desuden ret til at ændre et bestilt annoncedesign, såfremt særlige tekniske forhold kræver det.

WorkWithUs.dk forbeholder sig alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten, til alle jobannoncer, hvor WorkWithUs.dk har taget del i udformningen af jobannoncen.


Lov og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem kunden og WorkWithUs.dk, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne og til enhver tid gældende regler.


Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 24. juli 2022 og erstatter alle tidligere gældende handelsbetingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

Nyt job?
Hver dag kommer der nye jobs til. Her finder du din næste arbejdsplads med gode kollegaer.
Ny medarbejder?
Her finder du din næste medarbejder. Nem og hurtig proces sikrer en effektiv rekruttering. Vi servicerer både små og store kunder, offentlige og private.
Social Media platform
Sammen med vores brugere lever vi et liv på de sociale medier. Work With Us viser jobannoncer, der hvor ansøgerne bruger deres tid.
Tryghed
Vi passer på dine data og deler dem ikke med andre.