WorkWithUs
close-button

GDPR.

Beskyttelse af dit privatliv
Ncom ("WorkWithUs.dk") tager behandling af personoplysninger alvorligt. Vi sikrer en rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger om dig i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når du bruger www. WorkWithUs.dk

Dataansvar og kontaktoplysninger
Ncom er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@workwithus.dk 

Personoplysninger
Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig, alt afhængig af om du er: 

Jobsøger:

 • E-mailadresse
 • For- og efternavn 
 • Adresse 
 • Telefonnummer 
 • Jobmæssige interesser 

Virksomheder og kontaktpersoner 

 •  
 • Virksomhedsnavn 
 • Virksomhedse-mailadresse 
 • Virksomhedsadresse 
 • Virksomhedstelefonnummer 
 • CVR-nummer 
 • For- og efternavn på kontaktperson(er) hos virksomhed 
 • E-mailadresse på kontaktperson(er) 
 • Telefonnummer på kontaktperson(er) 
 • Evt. kommunikation om aftaler med kontaktperson/virksomhed 
 • Kundestatus – lead, betalende kunde 
 • Dokumentation for køb (jobannonceordre) 
 • Faktureringsoplysninger 

Hjemmesidebesøgende: 

 •  
 • Oplysninger i forbindelse med cookies, herunder adfærd på hjemmesiden 
 • Tekniske identifikatorer, som kan koble brugeren til f.eks. Google eller Facebook 
 • IP-adresse 
 • Type af enhed, der er anvendt til at tilgå hjemmesiden (f.eks. tablet, smart device, PC mv.) 
 • Browser-type, browser-ID og sprog-indstilling på enhed 
 • Hvilken hjemmeside der henviste dig til WorkWithUs.dk hjemmeside 
 • Hvilke dele af WorkWithUs.dk hjemmeside, herunder annoncer, du ser på, tidspunkt, varighed og antal besøg 
 • Systemhandlinger (viste jobannoncer, viste kontaktinformationer til annoncører mv.) 
 • Henvendelser til os og korrespondance med os, f.eks. i forbindelse med generelle spørgsmål om vores tjenester 

​​​​​​​Andre, der kontakter WorkWithUs.dk, herunder kunder og samarbejdspartnere, herunder på WorkWithUs.dk Facebook-side.

 •  
 • For- og efternavn 
 • E-mailadresse 
 • Telefonnummer 
 • Eventuelle personoplysninger, som vi måtte modtage i forbindelse med forespørgsler eller samarbejdsforholdet 
 • Information til statistisk brug, jf. nedenfor om sociale medier og Indblik i Side 

Tilmeldte til nyhedsbreve: 

 •  
 • E-mailadresse 
 • Information om afgivne og evt. tilbagetrukne samtykker 

Ansøgninger sendt gennem WorkWithUs.dk portal 

Hvis du vælger at sende en ansøgning til en virksomhed gennem WorkWithUs.dk, behandler vi din ansøgning med de bilag, du vælger at sende med – ud over de oplysninger du har angivet som registreret bruger 

Sociale medier 

Fælles dataansvar 

For nogle af vores samarbejdspartnere har vi et fælles dataansvar, dvs. WorkWithUs.dk indsamler oplysninger på både egne og en samarbejdspartners vegne. Efterfølgende er WorkWithUs.dk og samarbejdspartnerne hver især dataansvarlige for den respektive videre brug af oplysningerne. Nedenfor kan du se, hvilke samarbejdspartnere vi har fælles dataansvar med, og hvordan ansvaret er fordelt. 

Cookies og sporing på hjemmesiden, herunder pixels 

 •  

Facebook Irland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Du kan læse om databehandlingen her 

Facebook Pixel, som er hændelsesdata i pkt. 2.a.ii og pkt. 5.a.ii om fælles dataansvar: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools fordeling af ansvar her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum information om Facebooks privatlivsinformation her: https://www.facebook.com/about/privacy, herunder grundlag for Facebooks behandling og udøvelse af rettigheder hos Facebook 

  •  

på WorkWithUs.dk hjemmeside bruger Facebook cookies, webbeacons og andre lagerteknologier til at indsamle eller modtage oplysninger fra hjemmesiden og andre steder på internettet og bruge disse oplysninger til at levere målingstjenester og til at målrette annoncer. Du kan fravælge indsamling og brug af oplysninger til målrettede annoncer i cookie-løsningen. 

Fanside/grupper på Facebook – Indblik i Side

 1.  

Facebook Irland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland for vores fanside på Facebook, når vi trækker statistik over besøgende. Du kan læse om 

fordeling af ansvar her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data information om Facebooks privatlivsinformation her: https://www.facebook.com/about/privacy, herunder grundlag for Facebooks behandling og udøvelse af rettigheder hos Facebook 

Formål med behandlingen af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen 
Registrerede brugere - jobsøgere:
Vi behandler personoplysninger for 

 • at kunne oprette en profil for dig på vores platforme 
 • at vi kan kommunikere med dig i forbindelse med din jobsøgning 
 • at udfylde stamoplysninger om dig i dokumenterne, hvis du i forbindelse med din jobsøgning skal udfylde et eller flere dokumenter via vores platforme evt. for at udelukke dig fra brug af WorkWithUs.dk i tilfælde af overtrædelse af brugerbetingelserne eller lovgivningen 
 • at kunne udarbejde analyser hvor indsamlet data indgår i anonymiseret form

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til artikel 6 (1)(f) i GDPR om ncoms legitime interesse i at kunne udbyde vores tjenester til dig.

Virksomheder og kontaktpersoner: 

Vi behandler personoplysninger for 

 •  
 • at kunne annoncere din(e) ledige job(s) på vores platforme og hertil tilknyttede tjenester evt. at indgå en abonnementsaftale med dig og opkræve betaling 
 • at vi kan kommunikere med dig i forbindelse med din jobannonce evt. at udelukke dig fra brug af WorkWithUs.dk i tilfælde af overtrædelse af brugerbetingelserne eller lovgivningen. 
 • at kunne udarbejde analyser hvor indsamlet data indgår i anonymiseret form

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR om ncoms legitime interesse i at kunne udbyde vores tjenester til digHvis vi indgår en abonnementsaftale med dig, behandler vi også personoplysninger i henhold til artikel 6 (1) (b) i GDPR om indgåelse af en kontrakt, som du er part i. 

Hjemmesidebesøgende: 

Vi behandler personoplysninger for 

 •  
 • at kunne tilbyde dig en funktionsdygtig hjemmeside 
 • at vi og Facebook kan levere analyser, målingstjenester og målrettede annoncer 
 • at analysere brugeradfærd, valgte sider, indhold og dine interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. jobs, som vi tror er interessante for dig og for at videreudvikle vores tjenester og forretning tracking i forbindelse med push-beskeder; har du åbnet en besked, hvor længe, hvilke elementer har du klikket på 
 • at dokumentere overholdelse af lovgivningen, herunder databeskyttelseslovgivningen og cookie-lovgivningen varetagelse af vores juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af hjemmesiden, f.eks. diskrimination, brud på brugerbetingelser, overtrædelse af brugsrettigheder og lovgivningen f.eks. inden for markedsføring, personoplysninger og immaterielle rettigheder håndtering af forespørgsler, klager og tvister iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til myndigheder og individer 
 • At kunne udarbejde analyser hvor indsamlet data indgår i anonymiseret form. 

​​​​​​​Vi behandler personoplysninger i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR om ncoms legitime interesser i at varetage ovenstående formål. Vi behandler sporingsoplysninger i henhold til § 3 om samtykke til cookies og andre sporingselementer i henhold til cookiebekendtgørelsens § 3 til hentning og lagring af oplysninger. 

Samarbejdspartnere (herunder erhvervskunder og leverandører): 

Vi behandler personoplysninger for 

 •  
 • at kunne opretholde og varetage det konkrete samarbejdsforhold med dig, herunder for at komme i kontakt med dig 
 • at kunne besvare henvendelser til WorkWithUs.dk
 • at kunne udarbejde analyser hvor indsamlet data indgår i anonymiseret form

Når vi behandler personoplysninger om dig som samarbejdspartner eller anden person, der kontakter os, gør vi det i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) om ncom legitime interesse i at varetage vores samarbejdsrelationer og øvrig kommunikation, support og hjælp med forespørgsler. 

Tilmeldte til nyhedsbreve: 

Vi behandler personoplysninger for 

 •  
 • at sende dig elektroniske nyhedsbreve, når du har givet samtykke til det (efter markedsføringslovens § 10) 
 • at dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbreve og til sporing af anvendelsen, og eventuelle tilbagekaldelser af samtykket tracking i forbindelse med e-mails; har du åbnet en besked, hvor længe, hvilke elementer har du klikket på mv. 
 • at kunne udarbejde analyser hvor indsamlet data indgår i anonymiseret form

​​​​​​​Vi behandler personoplysninger i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR om ncoms legitime interesser i at markedsføre sig direkte over for dig og vores legitime interesse i at kunne dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

Modtagere af personoplysninger 
Videregivelse til andre dataansvarlige 
Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere: 

Hvis du sender en ansøgning via WorkWithUs.dk videregiver vi din ansøgning og dokumenter til det firma som du ansøger hos.

WorkWithUs.dk databehandlere 

WorkWithUs.dk anvender følgende kategorier af databehandlere (evt. som underdatabehandlere): 

 •  
 • Hosting-leverandører 
 • Analysetjenester 
 • Leverandører af teknisk udvikling og support 
 • Telefonsystemer 
 • Tjenester til udsendelser af e-mails, herunder MailChimp og Mandrill 
 • Videoafviklingstjenester, f.eks. Vimeo og YouTube (Google LLC i Irland ved brug af YouTube) 
 • Facebook, når Facebook leverer f.eks. målingsdata eller analysetjenester 
 • LinkedIn 

Overførsel til tredjelande 
Vi overfører personoplysninger til modtagere i tredjelande. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontrakt for overførsel til tredjelande. Du er velkommen til at kontakte os for en kopi af den indgåede aftale: 

Facebook Irland og Facebook i USA, når Facebook er databehandler - se https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum 

Sletning 
Registrerede brugere

Jobsøgere 
Når du registrerer dig som bruger, kan du give samtykke til, at vi sender dig e-mails med relevante job. Vi bliver ved med at sende dig disse e-mails, indtil du beder os stoppe med det, eller når du ikke har været aktiv på portalen i 2 år (logget ind). Herefter opbevarer vi dine oplysninger i yderligere 2 år for at kunne dokumentere dit samtykke. Opbevaringen følger markedsføringslovens og cookiebekendtgørelsens forældelsesfrist for strafansvar.
Har du oprettet dig som bruger sletter vi dig og de dokumenter samt ansøgning du har uploaded når du ikke har været aktiv på portalen i 1 år (logget ind).


Virksomheder og kontaktpersoner: 

 • Vi sletter dine persondata i annoncer efter 5 år. Vi sørger dog for at fjerne dem, så de ikke er offentligt tilgængelige og kan fremsøges på vores portal, når annoncen ikke er aktiv længere. 
 • Annoncen er omfattet af vores bogføringspligt og opbevares i 5 år efter bogføringsloven. Derfor opbevarer vi navn, e-mailadresse, opkrævninger og gennemførte betalinger og eventuelle betalingspåmindelser i 5 år. 
 • Ansøgninger sendt gennem WorkWithUs.dk portal 
 • Hvis du sender en ansøgning til en virksomhed gennem WorkWithUs.dk gemmer vi din ansøgning i 6 måneder. 
 • Hjemmesidebesøgende (ud over registrerede brugere og virksomheder):
 • Vi sletter oplysninger om dig efter 12 måneder fra indsamlingen, medmindre vi har behov for at opbevare oplysningerne i forbindelse med tvister. 
 • Du kan se slettefrister for cookies, der lagres på dit udstyr, her: 
 • Andre, der kontakter WorkWithUs.dk, herunder kunder og samarbejdspartnere, herunder i WorkWithUs.dk Facebook-grupper:
 • Vi opbevarer personoplysningerne, så længe vi har et samarbejde, eller det er nødvendigt for os at have dig i vores kontakter.
 • Vi sletter dine henvendelser til support efter 12 måneder.
 • Vi sletter dog dokumentation for aftale om sletning evt. dialog vedr. afvisning af bruger samt al information og henvendelser vedr. betalinger efter 5 år iht. bogføringsloven. 
 • Tilmeldte til nyhedsbreve (både brugere og ikke brugere):
 • Vi sletter samtykker og dokumentation for tilbagekaldte samtykker i 2 år fra seneste udnyttelse af samtykket i henhold til forældelsesreglerne for strafansvar i markedsføringsloven og cookiebekendtgørelsen.  

Dine rettigheder 
Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet i indledningen.
Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige om dig selv berigtiget, ligesom du, under hensyntagen til formålene med behandlingen, har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning 
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling 

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til dataportabilitet

 • Hvis vores behandling af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Hvis du ønsker at bruge denne ret til dataportabilitet, kan du henvende dig til vores kundecenter og bede om en fremsendelse af de registrerede personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Ret til indsigelse 

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.
 • Tilbagekaldelse af samtykke(r)
 • I tilfælde af at vores behandling af personoplysninger om dig er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket til WorkWithUs.dk dk behandling af personoplysninger om dig tilbage. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil WorkWithUs.dk.dk ophøre med at behandle de personoplysninger om dig, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling af personoplysninger om dig, som WorkWithUs.dk.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Du kan trække samtykke til behandling af cookies tilbage ved at slette cookies og ved at opsætte indstillingerne til ikke at sætte eller læse cookies og andre sporingsmekanismer.

Klage 
Hvis du ønsker at klage over WorkWithUs.dk behandling af personoplysninger om dig, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail:dt@datatilsynet.dk 
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00 
Hjemmeside:www.datatilsynet.dk

 

Nyt job?
Hver dag kommer der nye jobs til. Her finder du din næste arbejdsplads med gode kollegaer.
Ny medarbejder?
Her finder du din næste medarbejder. Nem og hurtig proces sikrer en effektiv rekruttering. Vi servicerer både små og store kunder, offentlige og private.
Social Media platform
Sammen med vores brugere lever vi et liv på de sociale medier. Work With Us viser jobannoncer, der hvor ansøgerne bruger deres tid.
Tryghed
Vi passer på dine data og deler dem ikke med andre.