WorkWithUs
close-button
Description: 

Onbording

At onborde en ny medarbejder på bedste vis indebærer at sikre, at de føler sig velkomne, informerede og klædt på til at udføre deres arbejde effektivt. Her er nogle trin, du kan følge for at gennemføre en vellykket onboarding-proces:

Forberedelse før den nye medarbejders første dag:

 • Kommuniker klart med den nye medarbejder om deres startdato, tidspunkt og sted.
 • Sørg for, at deres arbejdsstation er klar.
 • Identificer en medarbejder, der kan være ansvarlig for at hjælpe den nye medarbejder med onboarding-processen.

Velkomst og introduktion:

 • Vær klar til at modtage den nye medarbejder personligt og byd dem velkommen.
 • Præsenter dem for deres nærmeste kolleger og ledere.
 • Giv en rundvisning på arbejdspladsen og introducer dem til de vigtigste områder og faciliteter.

Uddannelse og oplæring:

 • Lav en struktureret plan for oplæring, der omfatter virksomhedens politikker, procedurer og systemer.
 • Arranger oplæringsaktiviteter, der hjælper den nye medarbejder med at opbygge de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres job.
 • Tildel en mentor eller en erfaren medarbejder, som den nye medarbejder kan støtte sig til under oplæringsprocessen.

Kommunikation og forventningsafstemning:

 • Planlæg regelmæssige opfølgningsmøder for at sikre, at den nye medarbejder har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere deres fremskridt.
 • Skab åben kommunikation og fremhæv vigtigheden af at spørge om hjælp eller give feedback.
 • Afstem forventninger vedrørende arbejdsopgaver, deadlines og mål.
 • Sociale aktiviteter og integration:
 • Arranger sociale aktiviteter, som hjælper den nye medarbejder med at lære deres kolleger at kende og opbygge relationer.
 • Inviter dem til frokost eller andre sociale arrangementer for at fremme en følelse af samhørighed og samarbejde.

Evaluering og tilpasning:

 • Efter den første periode skal du evaluere medarbejderens fremskridt og trivsel.
 • Vær åben for feedback fra den nye medarbejder og juster onboarding-processen efter behov.

Det er vigtigt at huske, at onboarding-processen bør tilpasses virksomhedens kultur og den enkelte medarbejder. Ved at investere tid og ressourcer i en grundig onboarding kan du hjælpe den nye medarbejder med at føle sig velkommen.

Opsigelse af medarbejder

En opsigelsessamtale er en vigtig og følsom samtale, der kræver en del forberedelse og taktfuldhed for at sikre, at begge parter forlader samtalen med værdighed og respekt. Her er nogle retningslinjer til at afholde en god opsigelsessamtale:

 • Forbered dig grundigt: Inden samtalen skal du forberede dig ved at gennemgå de konkrete årsager til opsigelsen, og sørg for at have al nødvendig dokumentation klar. Tænk også over de spørgsmål eller bekymringer, den pågældende medarbejder kan have, og hvordan du bedst kan håndtere dem.
 • Vælg et passende sted: Find et privat og behageligt sted til samtalen, hvor I ikke bliver forstyrret. Dette kan være et mødelokale eller en anden neutral placering.
 • Vær tidligere på dagen: Planlæg samtalen tidligt på dagen og undgå at udskyde den. Dette giver medarbejderen tid til at bearbejde nyheden og eventuelt søge støtte hos kolleger eller familie.
 • Vær direkte og klar: Start samtalen ved at informere medarbejderen om formålet og være klar og tydelig i din kommunikation. Sig for eksempel: "Jeg vil gerne tale med dig om en vigtig sag vedrørende din ansættelse her i virksomheden. Desværre er jeg nødt til at informere dig om, at vi har besluttet at opsige din ansættelse."
 • Vær empatisk: Vis medfølelse og forståelse for den pågældende medarbejder. En opsigelse kan være følelsesmæssigt belastende, så lad dem udtrykke deres reaktioner og bekymringer. Lyt aktivt og vis respekt for deres følelser.
 • Hold fokus på årsagerne: Forklar de konkrete årsager til opsigelsen på en objektiv måde uden at angribe eller kritisere medarbejderen personligt. Vær konkret og brug eksempler, men undgå at blive for detaljeret eller negativ.
 • Besvar spørgsmål: Giv medarbejderen mulighed for at stille spørgsmål og besvar dem ærligt og så godt som muligt. Hvis du ikke kan besvare et spørgsmål øjeblikkeligt, så sig, at du vil undersøge det og vende tilbage med svar senere.
 • Tilbyd støtte: Informer medarbejderen om eventuelle støttemuligheder, som virksomheden kan tilbyde i forbindelse med opsigelsen, f.eks. outplacement-services, karriererådgivning eller anbefalingsbreve.
 • Udvis professionalisme: Hold samtalen professionel og undgå at blive personlig eller følelsesmæssigt involveret. Vær opmærksom på din tone og dit kropssprog, 

Offbording

At offboarde en medarbejder på bedste vis indebærer at sikre en glat overgang og afslutning af deres ansættelsesforhold. Her er nogle trin, du kan følge for at gennemføre en vellykket offboarding-proces:

Kommunikation og planlægning:

 • Kommuniker tidligt og tydeligt med den medarbejder, der skal offboardes, om datoen for deres afgang.
 • Planlæg og koordiner offboarding-processen med relevante afdelinger, som f.eks. HR, IT og administration.
 • Gennemgang af opgaver og overdragelse:
 • Identificer og gennemgå alle pågående opgaver, projekter og ansvarsområder med den medarbejder.
 • Planlæg en passende overdragelsesproces, hvor medarbejderen kan dele vigtig viden, dokumentation og kontakter med relevante kolleger eller en ny medarbejder.

Afslutning af formelle anliggender:

 • Sørg for, at den medarbejder, der skal offboardes, er opdateret omkring eventuelle restriktioner, der gælder i forhold til fortrolighed, konkurrenceklausuler eller andre kontraktlige forpligtelser.
 • Gennemgå alle nødvendige afslutningsdokumenter, f.eks. fratrædelsesaftaler, afsluttende lønopgørelse og refusion af omkostninger.

IT- og adgangshåndtering:

 • Sørg for, at den medarbejder, der skal offboardes, har afleveret al udstyr, som virksomheden ejer, herunder bærbare computere, telefoner og adgangskort.
 • Deaktiver eller fjern adgang til virksomhedens systemer, netværk, e-mails og andre digitale ressourcer.

Afslutning af ansættelsesforholdet på en positiv måde:

 • Arranger et afslutningsmøde eller -samtale med den medarbejder, hvor du kan give feedback og takke dem for deres indsats.
 • Tilbyd at skrive en anbefaling eller fungere som reference for den medarbejder i fremtidige jobmuligheder.

Efterfølgende evaluering:

 • Evaluer offboarding-processen og indhent feedback fra den medarbejder, der blev offboardet, for at identificere eventuelle områder, der kan forbedres.

Det er vigtigt at sikre, at offboarding-processen foregår professionelt og respektfuldt for at opretholde et godt ry og bevare relationer med tidligere medarbejdere. Ved at give medarbejderen den nødvendige støtte og sikre en ordentlig afslutning på deres ansættelse kan du bidrage til en positiv exit-oplevelse.

Hvorfor rekrutterer fra lokalområdet?

Transporttid kan have en indflydelse på arbejdsglæde af flere årsager:

 • Stress og frustration: Lang transporttid kan føre til øget stress og frustration hos medarbejderne. Trafikpropper, forsinkelser i offentlig transport eller lange køer kan skabe en belastning, der kan påvirke medarbejdernes humør og velbefindende negativt. Denne stress kan så påvirke deres generelle arbejdsglæde.
 • Tidsmæssige begrænsninger: En betydelig transporttid kan begrænse medarbejderens tid til at udføre andre vigtige aktiviteter i deres daglige liv, såsom tid med familie, fritidsaktiviteter eller personlig pleje. Dette kan føre til en følelse af ubalance mellem arbejdsliv og privatliv og have en negativ indvirkning på deres samlede trivsel.
 • Energitab: En lang transporttid kan medføre et tab af energi hos medarbejderne. Pendling kan være fysisk og mentalt udmattende, især hvis det indebærer lange afstande eller ubekvemme transportmidler. Når medarbejderne føler sig trætte og udmattede fra transporten, kan det påvirke deres engagement og motivation på arbejdspladsen.
 • Produktivitetsnedgang: Lang transporttid kan også føre til en nedgang i medarbejdernes produktivitet. Hvis medarbejderne bruger meget tid på at pendle, kan det reducere den tid, de har til at udføre deres opgaver på arbejdspladsen. Desuden kan den fysiske og mentale udmattelse forårsaget af transporten mindske deres evne til at fokusere og yde deres bedste.

Det er vigtigt for arbejdsgivere at være opmærksomme på transporttiden og dens potentielle indvirkning på medarbejdernes arbejdsglæde. At tilbyde fleksible arbejdstider, muligheder for hjemmearbejde eller alternative transportarrangementer som fælleskørsel eller muligheden for at arbejde under transporten kan hjælpe med at mindske de negative virkninger og øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Et godt jobopslag, hvordan?

At skrive et godt jobopslag er afgørende for at tiltrække kvalificerede kandidater. Her er nogle tips til at skabe et effektivt jobopslag:

 • En klar og præcis stillingsbeskrivelse: Start med at præsentere stillingens titel og en kort oversigt over rollen. Derefter beskriv klart og præcist de primære ansvarsområder, opgaver og forventede kvalifikationer for stillingen. Vær specifik og undgå generiske formuleringer.
 • Beskriv virksomheden og dens kultur: Giv en kort beskrivelse af din virksomhed, dens værdier, mission og eventuelle unikke træk. Dette hjælper kandidaterne med at få en fornemmelse af virksomhedens kultur og om de passer ind.
 • Nøglekvalifikationer og erfaring: Angiv de væsentlige kvalifikationer, færdigheder og erfaringer, som du leder efter hos ansøgerne. Vær specifik og prioriter de mest afgørende krav. Dette hjælper med at filtrere ansøgerne og tiltrække de rette kandidater.
 • Opbygning af en attraktiv stillingsbeskrivelse: Brug en klar og letlæselig struktur til at organisere dine oplysninger. Brug afsnit og punktopstillinger for at gøre det nemt at skumme opslaget og finde vigtige detaljer. Brug også en tone, der afspejler virksomhedens stemning og kultur.
 • Fordele og incitamenter: Del eventuelle særlige fordele eller incitamenter, som din virksomhed tilbyder, såsom fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde, uddannelsesmuligheder eller andre frynsegoder. Dette kan gøre jobbet mere attraktivt og differentiere det fra andre lignende stillinger.
 • Ansøgningsproces og kontaktoplysninger: Forklar, hvordan ansøgerne skal ansøge om stillingen, og angiv klare instruktioner. Indehold kontaktoplysninger, såsom en e-mailadresse eller et telefonnummer, hvor interesserede kandidater kan få yderligere oplysninger eller sende deres ansøgninger.
 • Korrekturlæs og rediger: Sørg for at gennemlæse og redigere dit jobopslag for stavefejl, grammatiske fejl og unøjagtigheder. Et velformuleret og fejlfrit opslag giver et mere professionelt indtryk af din virksomhed.

Husk, at det er vigtigt at være ærlig og realistisk i din stillingsbeskrivelse for at tiltrække de rigtige kandidater. Undgå at overdrive eller præsentere jobbet på en måde, der ikke afspejler virkeligheden, da dette kan føre til en dårlig matchning mellem virksomheden og kandidaten.

Hvordan tiltrækker man gode medarbejdere?

At tiltrække gode medarbejdere kræver en målrettet tilgang og en effektiv rekrutteringsstrategi.

Her er nogle tips til at tiltrække kvalificerede og talentfulde medarbejdere:

 • Udvikl en stærk employer brand: Byg og plej din virksomheds omdømme som en attraktiv arbejdsplads. Fokuser på at kommunikere din virksomheds værdier, kultur og fordele. Del historier om succesfulde projekter, medarbejderpræstationer og positive arbejdsmiljøer for at tiltrække interesse fra potentielle kandidater.
 • Lav en attraktiv jobbeskrivelse: Skriv en klar, præcis og spændende jobbeskrivelse, der fremhæver de væsentlige ansvarsområder, forventede kvalifikationer og fordele ved stillingen. Beskriv også din virksomhed og dens mission på en overbevisende måde for at tiltrække relevante kandidater.
 • Skab en positiv arbejdskultur: En positiv og støttende arbejdskultur er afgørende for at tiltrække talentfulde medarbejdere. Fokuser på at skabe et miljø, der fremmer samarbejde, vækstmuligheder, arbejdslivsbalance og anerkendelse. Medarbejdere, der trives i en sådan kultur, vil tiltrække og anbefale andre dygtige fagfolk.
 • Vær proaktiv på sociale medier: Brug sociale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter aktivt til at fremme din virksomhed og opslå ledige stillinger. Del relevante opdateringer, historier og indhold, der viser din virksomheds ekspertise og tiltrækker opmærksomhed fra potentielle kandidater. Interager også med fagfolk og etabler relationer.
 • Opbyg et stærkt netværk: Udvikl og vedligehold et netværk af professionelle kontakter, herunder tidligere medarbejdere, brancheeksperter, universiteter og rekrutteringsbureauer. Dette kan give dig adgang til et bredere talentpool og anbefalinger fra pålidelige kilder.
 • Tilbyd konkurrencedygtige fordele og kompensation: Vær opmærksom på at tilbyde attraktive lønpakker, frynsegoder og arbejdsforhold, der er konkurrencedygtige i forhold til markedet. Medarbejdere vil blive tiltrukket af gode arbejdsforhold og muligheder for professionel vækst.
 • Fokusér på mangfoldighed og inklusion: Fremhæv din virksomheds engagement i mangfoldighed og inklusion. Skab et miljø, hvor forskellige perspektiver værdsættes, og hvor alle medarbejdere har lige muligheder. Dette vil tiltrække et bredere udvalg af talent og skabe en dynamisk arbejdsstyrke.

Hvorfor vælger jobsøgerne din virksomhed?

Flere faktorer kan have stor betydning for en ny medarbejder og deres tilfredshed på arbejdspladsen. Her er nogle af de væsentlige faktorer:

 • Arbejdsmiljø og kultur: Et positivt og støttende arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel. En inkluderende og samarbejdsorienteret kultur, hvor medarbejdere føler sig værdsat, respekteret og har mulighed for at bidrage og vokse, spiller en stor rolle i at skabe tilfredshed og engagement.
 • Muligheder for personlig og faglig udvikling: Medarbejdere værdsætter muligheder for at lære og vokse. Adgang til træning, udviklingsprogrammer og karriereudviklingsmuligheder er vigtige for at tilfredsstille deres behov for at udvikle sig både personligt og professionelt.
 • Ledelsens kvalitet og support: Effektiv ledelse spiller en væsentlig rolle for medarbejdernes tilfredshed. En god leder skaber klar kommunikation, giver feedback, støtter og motiverer medarbejderne og skaber et positivt arbejdsmiljø.
 • Anerkendelse og belønning: Medarbejdere søger anerkendelse for deres præstationer. At blive værdsat og belønnet for ens indsats og resultater øger motivationen og tilfredsstillelsen. Anerkendelse kan komme i form af både økonomiske belønninger og ikke-økonomiske former som ros og anerkendelse.
 • Arbejdslivsbalancen: En god balance mellem arbejde og privatliv er vigtig for medarbejdernes trivsel. Fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde og feriepolitikker, der fremmer afbalancerede livsstil, kan bidrage til medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.
 • Kommunikation og gennemsigtighed: Effektiv kommunikation og gennemsigtighed fra ledelsen skaber tillid og engagerer medarbejderne. At holde dem informeret om virksomhedens mål, strategier og beslutninger skaber en følelse af involvering og betydning.
 • Kollegialt samarbejde: Et godt samarbejde og relationer med kollegerne spiller en vigtig rolle i medarbejdernes trivsel. Et støttende og positivt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan samarbejde, dele viden og føle sig som en del af et team, bidrager til deres tilfredshed.

Det er vigtigt at bemærke, at forskellige medarbejdere kan have forskellige prioriteter og værdsætte forskellige faktorer. Det er derfor væsentligt at skabe en fleksibel og tilpasset arbejdsplads, der kan imødekomme en bred vifte af medarbejderbehov og præferencer.

Hvilke nøgleord skal en jobannonce indeholde?

Et jobopslag skal indeholde en række nøgleord og informationer for at tiltrække de rette kandidater. 

Her er nogle vigtige ord og elementer, du kan overveje at inkludere:

 • Jobtitel: Angiv den præcise stilling, f.eks. "Softwareudvikler," "Marketing Manager" eller "Kundeservicemedarbejder".
 • Jobbeskrivelse: Beskriv de primære opgaver og ansvarsområder for stillingen. Brug konkrete og præcise formuleringer for at give et klart indblik i, hvad jobbet indebærer.
 • Kompetencer: List de nødvendige færdigheder, kvalifikationer og erfaringer, som kandidaterne skal have. Dette kan omfatte specifikke tekniske færdigheder, sprogkundskaber, uddannelsesniveau osv.
 • Uddannelseskrav: Angiv eventuelle krav til uddannelsesbaggrund eller certificeringer, der er nødvendige for at bestride stillingen.
 • Erfaring: Specificér det ønskede erfaringsniveau, f.eks. "minimum 3 års erfaring inden for markedsføring" eller "nyuddannede velkomne".
 • Virksomhedsbeskrivelse: Giv en kort beskrivelse af virksomheden, dens kerneværdier, kultur og eventuelle særlige fordele ved at arbejde der.
 • Arbejdssted: Angiv placeringen af jobbet, hvis det er relevant. Hvis stillingen er fjernarbejde eller giver mulighed for fleksibel arbejdstid, kan det også nævnes.
 • Ansøgningsfrist: Angiv en klar tidsramme for, hvornår ansøgninger skal være modtaget.
 • Kontaktoplysninger: Oplys, hvordan interesserede kandidater kan sende deres ansøgninger og kontakte virksomheden for yderligere information.
 • Lønpakke og fordele: Hvis det er relevant, kan du inkludere oplysninger om lønniveau, bonusstrukturer, forsikringsydelser eller andre fordele, der tilbydes.
 • Husk at formulere jobopslaget klart og præcist, så potentielle kandidater kan få et klart indtryk af, om de passer til stillingen. Vær specifik og undgå unødvendig jargon eller overflødige detaljer.

Hvilke nøgleord skal en jobannonce IKKE indeholde?

I et jobopslag er det vigtigt at undgå visse ord eller formuleringer, der kan være diskriminerende, ekskluderende eller ulovlige. Her er nogle eksempler på ord, der bør undgås:

 • Kønsbestemte ord: Undgå at bruge ord, der specifikt henviser til et bestemt køn, medmindre det er afgørende for stillingen. F.eks. bør du undgå at sige "serviceteknikerinde" eller "salgsmand."
 • Alder: Undgå at nævne en specifik aldersgruppe eller udtryk, der kan skabe aldersdiskrimination, som f.eks. "ungt og dynamisk team" eller "seniorrolle for erfarne kandidater."
 • Nationalitet og etnicitet: Undgå at bruge ord, der diskriminerer baseret på nationalitet eller etnicitet. F.eks. bør du undgå formuleringer som "dansktalende" eller "kun for lokale kandidater."
 • Religion og tro: Undgå at inkludere krav eller formuleringer, der relaterer til religion eller tro. Jobopslag skal være neutrale og inkluderende.
 • Civilstand og familieforhold: Undgå at stille spørgsmål om civilstand, familieforhold eller graviditet. Det er ulovligt at diskriminere baseret på sådanne kriterier.
 • Fysisk eller psykisk handicap: Undgå at bruge ord eller formuleringer, der diskriminerer personer med handicap eller særlige behov. Jobopslaget skal være åbent for alle kvalificerede kandidater.
 • Seksuel orientering: Undgå at inkludere krav eller formuleringer, der ekskluderer personer baseret på deres seksuelle orientering.
 • Det er vigtigt at huske, at jobopslag skal overholde gældende antidiskriminationslove og være åbne og inkluderende over for alle potentielle kandidater. Vær opmærksom på at udtrykke dig klart og neutralt for at undgå enhver form for diskrimination eller eksklusion.

Hvad betyder mest for en ny medarbejder?

Flere faktorer har stor betydning for en ny medarbejder og deres succes på arbejdspladsen. Her er nogle af de vigtigste:

 • Onboarding og velkomst: En effektiv onboarding-proces, hvor den nye medarbejder bliver introduceret til virksomheden, teamet og deres rolle, er afgørende. En varm velkomst og klare forventninger kan hjælpe medarbejderen med at føle sig værdsat og tryg.
 • Arbejdskultur: Arbejdskulturen har stor betydning for, hvordan medarbejderen trives. En positiv og støttende arbejdskultur, der fremmer åben kommunikation, samarbejde og anerkendelse, er afgørende for en ny medarbejders engagement og tilpasning.
 • Lederskab: Den direkte leder har en betydelig indflydelse på en ny medarbejders oplevelse. En støttende, tilgængelig og kompetent leder, der giver klar feedback, vejledning og muligheder for udvikling, er afgørende for medarbejderens succes.
 • Opgaver og udfordringer: At få meningsfulde og udfordrende opgaver kan være motiverende for en ny medarbejder. Det er vigtigt at sikre, at medarbejderen får tilstrækkeligt med opgaver, der passer til deres kompetencer og samtidig giver mulighed for personlig og faglig vækst.
 • Muligheder for udvikling: En ny medarbejder ønsker ofte at udvikle sig og vokse i deres rolle. Virksomheder, der tilbyder muligheder for træning, videreuddannelse, mentorskab og karriereudvikling, viser, at de investerer i deres medarbejderes vækst og udvikling.
 • Arbejdsbalance: En god balance mellem arbejde og privatliv er vigtig for medarbejderens trivsel. Virksomheder, der tilbyder fleksible arbejdstider, muligheder for fjernarbejde og respekterer medarbejderens personlige behov, skaber en sund arbejdskultur.
 • Kommunikation: Effektiv og åben kommunikation er nøglen til at opbygge tillid og engagement. En klar og regelmæssig kommunikation fra ledelsen og kollegerne hjælper medarbejderen med at forstå virksomhedens mål, forventninger og eventuelle ændringer.

Det er vigtigt at huske, at hver medarbejder kan have forskellige behov og prioriteter. Derfor er det afgørende at lytte, være fleksibel og tilpasse sig individuelle krav for at sikre, at en ny medarbejder trives og har succes i deres rolle.

 

 

 

Nyt job?
Hver dag kommer der nye jobs til. Her finder du din næste arbejdsplads med gode kollegaer.
Ny medarbejder?
Her finder du din næste medarbejder. Nem og hurtig proces sikrer en effektiv rekruttering. Vi servicerer både små og store kunder, offentlige og private.
Social Media platform
Sammen med vores brugere lever vi et liv på de sociale medier. Work With Us viser jobannoncer, der hvor ansøgerne bruger deres tid.
Tryghed
Vi passer på dine data og deler dem ikke med andre.